X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Räntebärande nettoskulder
MEUR 1–9/2018 1–9/2017 2017
Långfristiga skulder 746 530 517
Kortfristiga skulder 129 199 102
Lånefordringar -6 -5 -5
Likvida medel -221 -292 -379
Totalt 647 432 234

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?