X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Resultatmått och jämförelsestörande poster
Justerad Justerad
MEUR 1–9/2018 1–9/2017 2017
Jämförbart justerat EBITA 384 362 612
Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -32 -27 -36
Jämförbart rörelseresultat 352 335 576
Jämförelsestörande poster:
Personalkostnader -7 -5 -10
Nedskrivningar -3 -6 -18
Övriga omstruktureringskostnader -5 -9
Förvärvsrelaterade kostnader -6 -1 -2
Jämförelsestörande poster totalt -15 -19 -37
Rörelseresultat 337 316 538

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?