X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Sammanställning över förändring i eget kapital
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Omvärderings-
effekter i förmåns-
bestämda
nettoskulder
Balanse-
rad vinst
Eget kapital 31.12.2016 336 61 -57 -39 -45 2 032 34 2 321
Justering enligt IFRS 9 -3 -3
Justering enligt IFRS 15 -13 -13
Eget kapital 1.1.2017 336 61 -57 -39 -45 2 016 34 2 305
Justerad räkenskapsperiodens totalresultat -74 28 7 376 -3 333
Betalda dividender -256 -6 -263
Eget kapital 1.1.2018 336 61 -132 -10 -38 2 135 24 2 376
Rapporteringsperiodens totalresultat -3 -5 233 -1 225
Betalda dividender -272 -3 -275
Eget kapital 30.9.2018 336 61 -134 -15 -38 2 096 20 2 326
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Omvärderings-
effekter i förmåns-
bestämda
nettoskulder
Balanse-
rad vinst
Eget kapital 31.12.2016 336 61 -57 -39 -45 2 032 34 2 321
Justering enligt IFRS 9 -3 -3
Justering enligt IFRS 15 -13 -13
Eget kapital 1.1.2017 336 61 -57 -39 -45 2 016 34 2 305
Justerad rapporteringsperiodens totalresultat -63 32 1 209 -1 178
Betalda dividender -256 -6 -263
Eget kapital 30.9.2017 336 61 -120 -7 -44 1 968 26 2 221

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?