X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Uppdelningen av intäkterna
Intäkter från avtal med kunder redovisas över tiden och vid en tidpunkt enligt följande intäktstyper.
Omsättning per intäktstyp
MEUR 1–9/2018 1–9/2017 2017
Produkter 812 833 1 149
Varor och tjänster 384 397 567
Projekt 2 099 1 952 2 785
Långfristiga avtal 347 289 410
Totalt 3 642 3 471 4 911
Uppfyllning av prestationsåtagande
MEUR 1–9/2018 1–9/2017 2017
Vid en tidpunkt 2 688 2 515 3 522
Över tiden 954 956 1 389
Totalt 3 642 3 471 4 911
Produktförsäljningen består av försäljning av reservdelar och standardutrustning där intäkterna redovisas vid den tidpunkt då kontrollen över produkterna överförs till kunden, i allmänhet vid leveransen.
Intäkterna för varor och tjänster omfattar kortfristiga fältservicearbeten, alltså kombinationer av tjänster och utrustning. Intäkterna redovisas vid den tidpunkt då tjänsten tillhandahålls.
Projekt omfattar kort- och långfristiga projekt. Beroende på avtalsvillkoren och längden på projektet redovisas intäkter vid en tidpunkt eller över tiden. Intäkter relaterade till långfristiga projekt, som entreprenadavtal, projekt för integrerade lösningar, fartygsdesign och energilösningar, redovisas över tiden. Intäkter för skräddarsydd utrustning redovisas vid en tidpunkt.
Långfristiga avtal omfattar långfristiga drifts- och underhållsavtal där intäkterna redovisas över tiden.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?