X
MenuStäng
Open navigation

Händelser efter rapportperioden

Anteckningen

Skapa en anteckning?

I oktober meddelade Wärtsilä om beslutet att omorganisera verksamheten och införa två affärsområden, Wärtsilä Marine Business och Wärtsilä Energy Business. Respektive affärsområde kommer att ansvara för både försäljning av nya produkter och service. Syftet med omorganiseringen är att ge kunderna mervärde genom att i högre grad tillgodose deras behov under hela livscykeln. De två affärsområdena gör det möjligt för Wärtsilä att sätta fart på både tillväxten och implementeringen av strategierna Smart Marine och Smart Energy. Det gör det också möjligt för Wärtsilä att erbjuda kunderna mer effektiv service med ökad flexibilitet och snabbare respons. Den nya organisationsstrukturen kommer att vara operativ 1.1.2019.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?