X
MenuStäng
Open navigation

Aktier och aktieägare

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Under januari–december 2018 uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq Helsinki till 278.938.159 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 4.754 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser, såsom Turquoise, BATS CXE och BATS BXE. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var 226.474.065 aktier.

 

Aktierna på Nasdaq Helsinki
Antal aktier Aktieomsättning
31.12.2018 och röster 1-12/2018
WRT1V 591 723 390 278 938 159
1.1. - 31.12.2018 Högsta Lägsta Medelkurs 1 Sista
Aktiekurs 19,88 12,75 17,04 13,90
1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs
31.12.2018 31.12.2017
Marknadsvärde, MEUR 8 222 10 375
Utländska aktieägare, % 54,5 55,9
Flaggningsanmälningar
Under rapportperioden januari-december 2018 informerades Wärtsilä om följande ändringar av ägarandelar:
Publiceringsdatum Transaktionsdatum Aktieägare Flaggningsgräns Direkt ägarandel, % Total ägarandel, %
26.2.2018 23.2.2018 BlackRock, Inc. Över 10% 9,88 10,04
28.2.2018 27.2.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Under 5% 4,85 6,10
2.3.2018 1.3.2018 BlackRock, Inc. Under 10% 7,13 9,98
8.3.2018 6.3.2018 BlackRock, Inc. Över 10% 6,64 10,01
9.3.2018 8.3.2018 BlackRock, Inc. Under 10% 6,60 9,97
14.3.2018 13.3.2018 BlackRock, Inc. Över 10% 6,69 10,04
19.3.2018 16.3.2018 BlackRock, Inc. Under 10% 8,22 9,66
22.3.2018 21.3.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Över 5% 5,07 6,03
6.9.2018 5.9.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Under 5% 4,75 5,78
28.9.2018 27.9.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Över 5% 5,03 5,14
2.10.2018 1.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Under 5% 4,9999 5,11
3.10.2018 2.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Över 5% 5,04 5,16
5.10.2018 4.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Under 5% 4,99 5,11
8.10.2018 5.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Över 5% 5,04 5,11
16.10.2018 12.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Under 5% 4,98 5,04
18.10.2018 16.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Under 5% - -
23.10.2018 19.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Över 5% 4,98 5,01
24.10.2018 22.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Över 5% 5,005 5,029
25.10.2018 23.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Under 5% - -

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?