X
MenuStäng
Open navigation

Styrelsens förslag till dividend

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Styrelsen föreslår att en dividend på 0,48 euro per aktie ska betalas för räkenskapsåret 2018. Moderbolagets utdelningsbara medel uppgår till 1.037.972.039,58 euro, varav räkenskapsperiodens vinst utgör 308.072.530,42 euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är 591.723.390. Dividenden betalas i två rater.

Den första raten på 0,24 euro per aktie betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på bolagsstämmans avstämningsdag 11.3.2019. Styrelsen föreslår att denna rat utbetalas 18.3.2019.

Den andra raten på 0,24 euro per aktie betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på dividendens avstämningsdag, som liksom utbetalningsdagen fastställs av styrelsen på mötet den 18.9.2019. Avstämningsdagen för den andra raten enligt de gällande reglerna för det finska värdeandelssystemet skulle infalla 20.9.2019 och utbetalningsdagen 27.9.2019.

Årsredovisningen 2018, innehållande bokslutet och verksamhetsberättelsen, är tillgänglig på företagets webbplats www.wartsila.com och www.wartsilareports.com vecka 7.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?