X
MenuStäng
Open navigation

Omsättning

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs omsättning ökade under fjärde kvartalet med 6% till 1.532 miljoner euro (1.441) tack vare de ökade volymerna inom Services och Marine Solutions. Services omsättning ökade under fjärde kvartalet med 4% till 737 miljoner euro (710). Med beaktande av valutakursförändringarna ökade Services omsättning med 5%. Energy Solutions omsättning var stabil och uppgick till 431 miljoner euro (425). Marine Solutions omsättning uppgick till 364 miljoner euro (305), vilket var 19% högre än under motsvarande kvartal året innan.

Under januari–december 2018 var Wärtsiläs omsättning 5.174 miljoner euro (4.911), en ökning med 5% jämfört med motsvarande period året innan. Detta berodde främst på större leveransvolymer för utrustning. Services omsättning var stabil och uppgick till 2.426 miljoner euro (2.407). Med beaktande av valutakursförändringarna ökade Services omsättning med 4%. Energy Solutions omsättning uppgick till 1.517 miljoner euro (1.401), en ökning med 8%. Marine Solutions omsättning ökade med 12% till 1.232 miljoner euro (1.104). Services stod för 47%, Energy Solutions för 29% och Marine Solutions för 24% av den totala omsättningen.

Cirka 67% av Wärtsiläs omsättning under januari–december 2018 var denominerad i euro, 21% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

Omsättning per affärsområde
MEUR 10-12/2018 Justerad
10-12/2017
Förändring 1-12/2018 Justerad
1-12/2017
Förändring
Services 737 710 4% 2 426 2 407 1%
Energy Solutions 431 425 1% 1 517 1 401 8%
Marine Solutions 364 305 19% 1 232 1 104 12%
Omsättning totalt 1 532 1 441 6% 5 174 4 911 5%
Till följd av den interna omorganiseringen av serviceverksamheten överfördes 55 miljoner euro från Marine Solutions till Services i jämförelsetalen för fjärde kvartalet 2017 och 177 miljoner euro för hela året.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?