X
MenuStäng
Open navigation

Tillväxt i orderingången och omsättningen

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Centralt under fjärde kvartalet

 • Orderingången ökade med 24% till 1.874 miljoner euro (1.514)
 • Omsättningen ökade med 6% till 1.532 miljoner euro (1.441)
 • Orderingång jämfört med faktureringen var 1,22 (1,05)
 • Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 226 miljoner euro (241), dvs. 14,7% av omsättningen (16,7)
  Det jämförbara rörelseresultatet inkluderar en provision på ca 70 miljoner euro för att täcka kostnadsöverskridningar och förseningar för två reservkraftsprojekt för kärnkraftverk, samt en realisationsvinst på 27 miljoner euro från avyttringen av pumpverksamheten och frigörandet av en provision på 21 miljoner euro relaterad till pågående långsiktiga belöningsprogram.
 • Resultat per aktie var 0,25 euro (0,28)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten ökade till 349 miljoner euro (276)

Centralt under rapportperioden januari–december 2018

 • Orderingången ökade med 12% till 6.307 miljoner euro (5.644)
 • Orderstocken ökade med 21% och uppgick till 6.166 miljoner euro (5.100) i slutet av perioden
 • Omsättningen ökade med 5% till 5.174 miljoner euro (4.911)
 • Orderingång jämfört med faktureringen var 1,22 (1,15)
 • Det jämförbara rörelseresultatet var stabilt och uppgick till 577 miljoner euro (576), dvs. 11,2% av omsättningen (11,7)
 • Resultatet per aktie steg till 0,65 euro (0,63)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten ökade till 470 miljoner euro (430)
 • Dividendförslag 0,48 euro per aktie (0,46)

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?