X
MenuStäng
Open navigation

Wärtsiläs utsikter

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under 2019 väntas vara i linje med föregående år. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:

  • Solid inom Wärtsilä Energy affärsområdet. Den globala övergången till förnybara energikällor och den ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna skapar behov av decentraliserad och flexibel kraftförsörjningskapacitet.
  • Solid inom Wärtsilä Marine affärsområdet. Efterfrågeutsikterna får stöd av företagets omfattande utbud av produkter och tjänster samt breda segmentexponering som kompenserar för den långsamma återhämtningen inom fartygsbeställningarna.

Wärtsiläs nuvarande orderbok för leveranser under 2019 är 3.696 miljoner euro (3.207). Leveranserna förväntas bli koncentrerade till andra halvåret.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?