X
MenuStäng
Open navigation

Förändringar i ledningen

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Följande personer har utnämnts till medlemmar av Wärtsilä Oyj Abp:s direktion under rapportperioden januari-december:

Marco Wirén (52), ekon.mag., utnämndes till direktör för Energy Solutions och direktionsmedlem från och med 1.10.2018. Han ansvarar för den globala verksamheten inom Wärtsiläs Energy Solutions och rapporterar till koncernchef Jaakko Eskola. Han efterträder Javier Cavada Camino, som lämnade Wärtsilä för att bli koncernchef för det Londonbaserade energilagringsföretaget Highview Power.

MBA Arjen Berends (50) utnämndes till ekonomi- och finansdirektör och direktionsmedlem från och med 1.10.2018. Han rapporterar till koncernchef Jaakko Eskola.

Wärtsilä nya organisation baserad på två affärsområden som omfattar både nybyggen och service blev verksam från och med 1.1.2019. Roger Holm, tidigare direktör för Marine Solutions, utnämndes till direktör för Wärtsilä Marine-affärsområdet, och Marco Wirén, tidigare direktör för Energy Solutions, utnämndes till direktör för Wärtsilä Energy-affärsområdet. Pierpaolo Barbone (61), direktör för Services och ställföreträdande verkställande direktör, lämnade Wärtsilä i slutet av året. 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?