X
MenuStäng
Open navigation

Forskning och utveckling, lansering av nya produkter

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Utgifterna för forskning och utveckling uppgick till 165 miljoner euro (141) under rapportperioden januari-december 2018, vilket motsvarade 3,2% av omsättningen (2,9). De viktigaste fokusområdena var digitalisering, förbättrad verkningsgrad, bränsleflexibilitet och mindre miljökonsekvenser.

På marinmarknaden genomförde Wärtsilä ett antal test relaterade till den automatiska dockningslösningen. Dessa test kulminerade i oavbruten automatisk drift av den norska operatören Norleds 83 meter långa färja Folgefonn längs hela rutten. Utvecklingen inom miljölösningar omfattade beviljande av typgodkännande för systemet för hantering av ballastvatten Aquarius EC av USA:s kustbevakning (USCG) och alla testprocedurer som USCG kräver slutfördes för Aquarius UV-systemet. I oktober invigdes Wärtsiläs nya hybridcenter. Centret bygger på ett innovativt koncept som gör det möjligt att vidareutveckla och sprida Wärtsiläs HY-hybridkraftmodul och samtidigt ge kunderna en möjlighet att erfara fördelarna med Wärtsilä HY. Centret kommer också att utbilda besättningar och ge tekniker konkreta erfarenheter. Nylanserade produkter under året omfattade Nacos Platinum solid state S-Band-radarsystem och den första högvarviga Wärtsilä-motorn. Wärtsilä 14 är en kompakt motor för ställen med utrymmes- och viktbegränsningar, och den har lägre kapitalkostnader och uppfyller de rådande och framtida globala utsläppskraven. Den erbjuder också kunderna en förbättrad effektivitet, säkerhet och hållbarhet.

I juni lanserades Wärtsiläs nya solkrafts- och lagringshybridlösning för energimarknaden. Wärtsilä Hybrid Solar integrerar motorer, solceller och lagring i syfte att leverera en lösning som är klimatvänlig, med ökad elasticitet och effektivitet och som också kan backas upp av en kraftproducents befintliga elnätsinfrastruktur. En kritisk komponent när det gäller att maximera värdet av denna hybridlösning är GEMS-mjukvaran och kontrollplattformen som utvecklats av Wärtsiläbolaget Greensmith Energy. I september lanserades GridSolv, en avancerad modulbaserad lagringslösning som designats för att ge maximal flexibilitet och snabb drift. Lösningens arkitektur stöder både enskild användning och hybridlösningar med termiska anläggningar eller anläggningar som drivs med förnybara energikällor. Den senaste versionen av Wärtsiläs avancerade mjukvaruplattform för energihantering, GEMS 6, lanserades i december. GEMS används i över 70 elnät i nio länder och är integrerad i många termiska kraftverk och kraftverk som drivs med förnybara bränslen. GEMS ger också belastnings- och väderprognoser.

Under året lanserade Wärtsilä tillsammans med Templar Executive MCERT, en internationell plattform för cyberunderrättelse och incidentrapportering som förbättrar det maritima ekosystemets säkerhet. Den ger internationella underrättelser, råd och stöd, inklusive assistans i realtid till medlemmar när det gäller cyberattacker och -incidenter och har en portal för cybersäkerhetsrapportering. MCERT administreras av Wärtsilä Acceleration Centre i Singapore, som öppnades under året.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?