X
MenuStäng
Open navigation

Förvärv och avyttringar

Anteckningen

Skapa en anteckning?

I februari meddelade Wärtsilä att QuantiServ-utbudet utvidgas genom förvärvet av Lock-n-Stitch Inc., ett amerikanskt konstruktionsföretag som specialiserat sig på att reparera gjutjärn. Förvärvet stärker Wärtsiläs serviceportfölj för kunder som har utrustning från flera tillverkare. Wärtsilä slutförde också förvärvet av Trident BV, ett nederländskt företag som specialiserat sig på underhåll, inspektion och reparation under vattenytan. Förvärvet gör det möjligt för Wärtsilä att bli en ledande global aktör inom service under vattenytan. Wärtsiläs undervattenstjänster befästes ytterligare i oktober genom förvärvet av Burriel Navarro, S.L, ett företag som tillhandahåller undervattenstjänster i de viktigaste hamnarna i Spanien.

I mars meddelade Wärtsilä om förvärvet av Transas, ett globalt marknadsledande företag inom marinnavigationslösningar, professionella utbildnings- och simuleringstjänster, kontroll av fartygstrafik samt monitorering och support. Förvärvet är ett viktigt steg framåt mot realiseringen av Wärtsiläs vision Smart Marine där smarta fartyg kommunicerar med smarta hamnar och andra parter för att ge branschen tre fundamentala fördelar: maximering av utnyttjandet av resurser och operativ effektivitet, minimering av miljökonsekvenserna och -riskerna samt uppnående av maximal säkerhet. Transaktionens värde är 210 miljoner euro (företagets värde), och den slutfördes i maj 2018.

I oktober avyttrade Wärtsilä sin pumpverksamhet till Solix Group, ett skandinaviskt investeringsföretag med kontor i Köpenhamn i Danmark och i Malmö i Sverige. Wärtsilä Pumps var en del av Wärtsilä Marine Solutions organisation efter förvärvet av Hamworthy 2012. Avyttringen gör det möjligt för Wärtsilä att fokusera mer på sin Smart Marine-vision.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?