X
MenuStäng
Open navigation

Hållbar utveckling

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Tack vare sina olika teknologier och specialiserade tjänster har Wärtsilä utmärkta möjligheter att minska utsläppen och förbrukningen av naturresurser samt stödja sina kunder i förberedelser inför nya regelverk. Inom FoU fortsätter Wärtsilä att fokusera på utvecklingen av avancerade miljötekniker och -lösningar. Wärtsilä har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö, och antikorruption.

Arbetshälsa och säkerhet är ett prioriterat område för Wärtsilä. Wärtsiläs fjärde globala säkerhetsdag ordnades i mars med temat ”On the Road”. Syftet var att öka medvetenheten om risker och stöda medarbetare i att göra säkrare val när de reser.

I juni lanserade Wärtsilä en ny vision för energimarknaden som går ut på en framtid med hundraprocentigt förnybar energi. Maximering av energiförsörjning med förnybara energikällor gör det möjligt att utveckla ett mer hållbart och modernt energisystem för framtida generationer. I egenskap av en integrator av energisystem och med hjälp av utbudet av flexibla kraftförsörjnings- och lagringslösningar samt livscykeltjänster leder Wärtsilä denna omvandling.

I september tillkännagav Wärtsilä ”An Oceanic Awakening” – ett globalt initiativ som fokuserar på en radikal transformation av den globala marin- och energiindustrin till ett överlägset effektivt, miljövänligt och uppkopplat ekosystem.

Wärtsiläs aktie är införd i flera hållbarhetsindex, såsom Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), FTSE4Good Index Series, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, MSCI ACWI ESG Leaders Index, OMX GES Sustainability Nordic Index och STOXX Global ESG Leaders Index.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?