X
MenuStäng
Open navigation

Strategi

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs syfte är att möjliggöra hållbara samhällen med hjälp av smart teknologi. Efterfrågan på ren och flexibel energi och behovet av effektiva och säkra transporter påverkar i allt högre grad kundernas verksamhet. Detta utgör grunden för Wärtsiläs Smart Marine- och Smart Energy-vision. Med en integrerad portfölj av tjänster, system och produkter som beaktar kundernas behov under hela livscykeln har Wärtsilä en bra position när det gäller energieffektiva och innovativa lösningar. Betoningen ligger på att optimera installationernas prestanda under livscykeln med hjälp av dataanalys och artificiell intelligens som stöd för kundernas operativa beslut. Wärtsiläs digitala transformation kommer att erbjuda kunderna mer värde genom fokus på samarbete och kunskapsdelning. En stark närvaro på nyckelmarknaderna och ett överlägset globalt servicenätverk stöder bolagets tillväxtambitioner.

Med hjälp av sin flexibla produktion och styrning av leverantörskedjan söker Wärtsilä fortlöpande efter nya sätt att upprätthålla en hög kvalitet och kostnadseffektivitet – ofta i samarbete med kunder och ledande industriella partner. Investeringarna i FoU och fokus på digitalisering skapar en stark grund genom vilken vi kan säkerställa och stärka företagets position som en föregångare inom marknadsinnovationer. I kombination med ett fortlöpande fokus på säkerhet, diversitet och höga etiska standarder kan Wärtsilä med hjälp av denna innovativa kultur attrahera kompetenta och engagerade medarbetare som gör oss till en högpresterande organisation. Implementeringen av operativ effektivitet säkerställer att det är lätt att samarbeta med Wärtsilä samt främjar produktiviteten och effektiviteten för kunderna.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?