X
MenuStäng
Open navigation

Strategiska projekt, partnerskap och samföretag

Anteckningen

Skapa en anteckning?

I januari ingick Wärtsilä och Schneider Electric ett avtal om samarbete inom datacentralsprojekt. Syftet med samarbetsavtalet är att öppna marknader för innovativa optimeringslösningar för datacentralsenergi som fokuserar på projekt i hyperskala som har en elektrisk belastning på minst 10 MW. Wärtsilä kommer att leverera kraftverk, medan Schneider Electric kommer att fokusera på optimering av eldistribution.

I april offentliggjorde Wärtsilä ett partnerskapsavtal med cybersäkerhetsföretaget Templar Executives i syfte att etablera en cyberakademi i världsklass i Singapore. Akademin ordnar kurser som stöder och förbättrar cybermognaden inom shipping, främst operatörer och ägare. Wärtsilä samarbetar också med Maritime and Port Authority of Singapore för att främja maritima innovationer och FoU. Partnerskapet omfattar fyra områden: digital acceleration, cyber-fysisk säkerhet, intelligenta fartyg och hamnoperationer.

I juni ingick Wärtsilä och Hyundai Motor Group ett avtal om teknologiskt och kommersiellt partnerskap i syfte att använda begagnade batterier från eldrivna fordon på fartyg för den växande energilagringsmarknaden. Partnerskapet fokuserar på avancerade energilagringsprodukter och -plattformar som maximerar användningen av Hyundais begagnade batterier från eldrivna fordon via Wärtsiläs existerande kundrelationer och kanaler i 178 länder.

I augusti meddelade Wärtsilä att man kommer att bygga ett nytt center för forskning, produktutveckling och produktion, Smart Technology Hub, i Vasa, Finland. Hubben kommer att vara unik på sitt område och möjliggöra smidigare och effektivare testning och produktutveckling för marin- samt olje- och gasindustrin, och även nya energisystem. I anslutning till projektet kommer Wärtsilä att investera 83 miljoner euro i modern testnings- och produktionsteknik. Majoriteten av dessa kostnader materialiseras under 2020. Den totala investeringen i hubben kommer att vara ca 200 miljoner euro, och den består av kontors- och fabriksbyggnader, logistik och infrastruktur.

I november undertecknade Wärtsilä, Tekniska universitetet i Villmanstrand (LUT), och Nebraska Public Power District (NPPD), det största elbolaget i delstaten Nebraska, en avsiktsförklaring (MoU) för att undersöka utvecklingen av affärsverksamhet med alternativa bränslen och Wärtsiläs generatorer. Målsättningen är att utveckla en tekniskt och kommersiellt gångbar lösning vilket gör det möjligt att framskrida med ett storskaligt pilotprojekt.

I december introducerade Wärtsilä Innovation Community Initiative tillsammans med Tieto, St1, Fortum och Demos Helsinki i syfte att påskynda den globala energisektorns omvandling till mer hållbar energiförsörjning. Sammanslutningen kommer att erbjuda en arena för studier, förbättringar, experiment, validering och lansering av nya innovationer som utmanar de befintliga paradigmen för energisystem.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?