X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Ansvarsförbindelser
MEUR 2018 2017
Fastighetsinteckningar 10 10
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser och garantier 19 19
Totalt 29 29
Borgens- och ansvarsförbindelser
för egen del 775 737
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal
betalas inom ett år 53 35
betalas mellan under minst ett år och högst fem år 148 101
betalas senare 83 48
Totalt 1 060 922

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?