X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Antal anställda
2018 2017
I medeltal 18 899 17 866
I slutet av räkenskapsperioden 19 294 18 065

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?