X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Avyttringar
Avyttring av pump verksamhet
31.10.2018 sålde Wärtsilä sin affärverksamhet som omfattade pumpar till det skandinaviska investeringsbolaget Solix Goup. Wärtsilä Pumps tillhörde Wärtsilä Marine Solutions-organisationen och blev en del av bolaget i samband med förvärvet av Hamworthy år 2012. År 2017 uppvisade Wärtsilä Pumps en omsättning på ungefär 50 miljoner euro. Ersättningen i kontant för transaktionen uppgick till 45 miljoner och utöver detta ingår 20 miljoner euro av transaktionspriset som fordran i koncernens balansräknings långfristiga övriga fordringar. Wärtsilä uppvisar i övriga intäker en vinst på 27 miljoner för denna transaktion. Vinsten baserar sig på preliminär beräkning.
Övriga avyttringar
20.10.2018 sålde Wärtsilä sitt majoritetsintresse i Wärtsilä Yuchai Engine Co. Ltd. Köpesumman och avyttringens inverkan på räkenskapsperiodens resultat var inte signifikanta.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?