X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Bruttoinvesteringar
MEUR 2018 2017
Aktier och förvärv 196 191
Immateriella och materiella tillgångar 110 64
Totalt 306 255

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?