X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Derivatinstrumentens nominella värden
MEUR Totalt varav stängda
Ränteswappar 270
Valutaränteswappar 238
Valutaterminer 2 827 1 035
Totalt 3 335 1 035
Koncernen hade även 264 ton kopparfuturer.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?