X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Verkliga värden
Värdering till verkligt värde i slutet av räkenskapsperioden:
MEUR Bokvärdet av
balansposterna
Verkligt värde
Finansieringstillgångar
Övriga investeringar (nivå 3) 16 16
Räntebärande placeringar, långfristiga (nivå 2) 3 3
Övriga fordringar, långfristiga (nivå 2) 3 3
Derivat (nivå 2) 12 12
Finansieringsskulder
Räntebärande lån, långfristiga (nivå 2) 748 754
Derivat (nivå 2) 79 79

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?