X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Händelser efter balansdagen
Den 30 januari 2019 offentliggjorde Wärtsilä planer om att omstrukturera sin verksamhet och sina resurser för att säkra lönsamheten och konkurrenskraften i framtiden. Det koncernövergripande programmet betonar hållbara besparingar och åtgärder som ökar värdet för kunderna. Detta omfattar starkare fokus på målinriktade försäljningsåtgärder, utveckling av den avtals- och tjänstebaserade verksamheten, genomgång av kostnadsstrukturen, samt optimering av affärsportföljen och organisationen. Programmet förväntas leda till en minskning av ca 1.200 arbetsplatser globalt. Minskningarna påverkar alla affärsområden och stödfunktionerna. Genom dessa åtgärder förväntas Wärtsilä uppnå årliga besparingar på ca 100 miljoner euro. Effekten av besparingarna kommer att ta form gradvis under andra hälften 2019 och de kommer att ha införts fullständigt fram till slutet av 2020. Kostnaderna som uppstår i samband med omstruktureringen beräknas uppgå till ca 75 miljoner euro.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?