X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
MEUR 2018 2017
Immateriella tillgångar
Bokvärde 1.1. 1 577 1 434
Kursdifferenser 3 -39
Förvärv och avyttringar 190 217
Ökning 45 25
Avskrivningar och nedskrivningar -68 -60
Minskning och omgrupperingar -1
Bokvärde i slutet av räkenskapsperioden 1 747 1 577
Materiella tillgångar
Bokvärde 1.1. 349 405
Kursdifferenser -1 -12
Förvärv och avyttringar -21
Ökning 64 39
Avskrivningar och nedskrivningar -62 -75
Minskning och omgrupperingar -7 -10
Bokvärde i slutet av räkenskapsperioden 324 349

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?