X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nyckeltal
Justerad
2018 2017
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,65 0,63
Eget kapital/aktie, euro 4,09 3,97
Soliditet, % 44,4 46,3
Nettoskuldsättningsgrad 0,14 0,10
Avkastning på investerat kapital (ROI), % 18,1 18,5
Avkastning på eget kapital (ROE), % 16,1 16,0
Resultat per aktie och eget kapital/aktie har justerats i jämförelseperiod för att återspegla ökningen i antalet aktier.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?