X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Räntebärande nettoskulder
MEUR 2018 2017
Långfristiga räntebärande skulder 748 517
Kortfristiga räntebärande skulder 74 102
Räntebärande skulder totalt 823 619
Räntebärande fordringar -3 -5
Likvida medel -487 -379
Räntebärande fordringar totalt -490 -385
Räntebärande nettoskulder totalt 333 234

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?