X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Resultatmått och jämförelsestörande poster
Justerad
MEUR 2018 2017
Jämförbart justerat EBITA 621 612
Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -43 -36
Jämförbart rörelseresultat 577 576
Jämförelsestörande poster:
Personalkostnader -8 -10
Nedskrivningar -19 -18
Övriga omstruktureringskostnader -2 -9
Förvärvsrelaterade kostnader -6 -2
Jämförelsestörande poster totalt -35 -37
Rörelseresultat 543 538

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?