Navigation
Open navigation

En helt ny Mobile Asset Management Hub för Wärtsiläs kunder

Wärtsilä Online, en ny webbaserad kundplattform, är en toppmodern tjänst som tillåter användare att hantera sina tillgångar mer effektivt. Plattformen ersätter Wärtsilä Online Services som har använts för kundinstallationer sedan 2014.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Enligt Jyri Kulmala, chef för onlineutvecklingen på Wärtsilä, kan Wärtsilä Online användas helt mobilt, vilket ger stort kundvärde i form av smart underhållsplanering.

"Vad vi vill erbjuda våra kunder är transparens och tillgänglighet till information oavsett var de är och vilken typ av enhet de använder när de arbetar", säger Kulmala. Han tillägger att eftersom människors sätt att arbeta har förändrats mycket från tiden med stationära datorer, tas lätt och omedelbar tillgång för givet idag.

Utöver minimeringen av den tid som spenderas på manuella steg och mänskliga fel, erbjuder denna nya 24/7 tjänst rapporter, expertråd och prestandadata om alla anslutna produkter och tjänster. Den fungerar också som en direkt och pålitlig handelsplattform för anskaffning av reservdelar som används för att utföra underhållstjänster.

När det gäller samarbete i realtid ger Wärtsilä Online tillgång till kundsupport, dokumentdelning, chatt och tekniska experter när och var som helst. Dessa fördelar är välkomna särskilt för Wärtsilä Onlines yngre användare, av vilka de flesta förväntar sig att de plattformar som de använder i arbetslivet ska ge liknande kundupplevelser som de som de använder på fritiden.

Utveckling i den digitala eran

Kulmala påpekar att allt sker snabbare i den digitala tidsåldern och att responsen på detta skifte måste vara snabbare än tidigare. Om den tekniska utvecklingen tidigare sågs som något med en början och ett slut som resulterar i leverans av färdig hård- eller mjukvara är onlineerans produkter aldrig riktigt klara. "De lever sitt liv som måste anpassas till kundernas beteende och behov för att förbli relevanta och tillföra värde", säger han.

I linje med den kontinuerliga utvecklingsstrategi som resulterade i Wärtsilä Online finns det planer på lansera nya versioner av plattformen två gånger om året. Varje version kommer att ha nya egenskaper och funktioner, lite som uppdateringar av mobila operativsystem. "Våra kunder har mycket höga förväntningar, vilket motiverar oss. De förväntar sig att vi utvecklar Wärtsilä Online fortlöpande. "

Främjande av innovation och medskapande

Det tog ungefär ett år att utveckla Wärtsilä online, och Kulmala säger att resan i grunden var annorlunda än hur man gick till väga förr. "Vi introducerade ett agilt sätt att arbeta med företagets intressenter och kunder."

Å ena sidan involverade detta tvärfunktionellt engagemang hos människor från olika avdelningar, affärsenheter och vetenskapliga discipliner inom Wärtsilä. "Därigenom blev det möjligt att förnya, förändra och vara i centrum av aktiviteterna", fortsätter han. "Det visade sig att beslutsfattandet inte behöver vara en enormt komplicerad byråkratisk process."

Å andra sidan, säger Kulmala att utvecklingen av Wärtsilä Online också var en stor övning i att skapa något tillsammans med betrodda kunder. "Med detta iterativa förhållningssätt upptäckte vi vad som var värdefullt för kunden inte bara när det gäller teknisk utveckling utan även tjänsteutveckling." Denna teamarbetsaspekt blev aktuell i skapandet av något helt nytt, och även i att göra gamla saker på nya sätt, eller processinnovation.

Välgrundade beslut möjliggör positiva miljöeffekter

Ur en hållbarhetssynpunkt säger Kulmala att förbättrade processer helt enkelt leder till mindre avfall. "Wärtsilä Online hjälper kunder att undvika misstag som annars skulle kunna uppstå i situationer där tillräckligt med information, insyn i informationen eller tillgång till den informationen saknas", understryker han.

Genom Wärtsilä Online kan kunderna alltid vara säkra på att underhållsrelaterade uppgifter och insikter är korrekta och uppdaterade, så att de fattar informationsbaserade beslut. "Att optimera underhållsomfånget och -intervallen resulterar i miljömässiga fördelar", fortsätter Kulmala. "Tack vare bättre diagnostik och planering kan kunderna använda utrustning utan onödiga avbrott och omarbetningar. Vi kan till exempel genast utföra alla nödvändiga förebyggande underhåll för ett fartyg vid planerad torrdockning."

Därför kan nödvändiga underhållsmaterial maximeras och onödiga resor och logistik reduceras. "Som jag ser det går både de positiva ekonomiska och de miljömässiga resultaten hand i hand här", säger han.

Datasäkerhetsfrågor behandlade

Eftersom cybersäkerhetshot blir mer sofistikerade, svårare att upptäcka och potentiellt farligare har Wärtsilä gjort stora ansträngningar för att säkerställa Wärtsilä Onlines datasäkerhet. "Vi såg till att utvecklingsmiljöerna skyddades. Vi har också utsatt plattformen för cybersäkerhetsutvärderingar och utvärderingar som en parallell process."

Kulmala berättar att stresstester av produktionsmiljöerna genomfördes och att simulerade attacker ingick i denna testprocess. "Datasäkerhet handlar också om att säkerställa tjänstens tillgänglighet, eftersom cyberattacker ibland innebär att åtkomst nekas", förklarar Kulmala. Wärtsiläs Cyber Services tog ansvar för detta arbete tillsammans med externa konsultpartner.

Wärtsilä Online är en del av IoT-landskapet (Sakernas Internet). "Vi kan samla in data från olika utrustningsdelar, oavsett om dessa är installerade ombord på ett fartyg eller i Wärtsilä kraftverk. Genom Wärtsilä Online kan kunderna få tillgång till olika analyser och visualiseringar som vi samlar in från utrustningen med nödvändiga datalänkar, och de får ytterligare råd om hur man optimerar underhållsåtgärderna ", säger han. "Användare av Wärtsilä Online kan lita på plattformens integritet, konfidentialitet och tillgänglighet."

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?