Navigation
Open navigation

IntelliTug – ett steg närmare autonom sjöfart

Hamnen i Singapore, världens mest trafikerade omlastningshamn, väntas fördubbla sin kapacitet senast 2040 då samtliga fyra etapper av Tuas Container Terminal slutförs.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

PSA Marines bogserbåtsflotta assisterar angörande fartyg i Singapores hamn. För att göra sin flotta smartare, säkrare och mer effektiv har PSA Marine tillsammans med Wärtsilä utvecklat nästa generations intelligenta bogserbåt med smart navigation och autonom styrning.

IntelliTug-projektet bygger på ekosystemtänkande och genomförs som ett samarbete mellan Wärtsilä, PSA Marine och andra intressenter, exempelvis den lokala sjöfarts- och hamnmyndigheten MPA, Lloyd’s Register samt TCOMS (Technology Centre for Offshore and Marine Singapore).

Ett starkt partnerskap fokuserat på gemensamt innovationsarbete var en viktig framgångsfaktor för IntelliTug-projektet och resulterade i flera genombrott som fått projektet att gå från konstruktion och planering till virtuella tester och sedan tester i verkliga förhållanden på bara ett år.

Projektets framgångar beror också på att man utnyttjat Wärtsiläs globala expertnätverk, exempelvis teamet på Wärtsilä Acceleration Centre, Smart Sensing-enheten, Ship and Fleet Operations Solutions-teamet samt specialister på dynamisk positionering och digitalisering. 

Användarvänlig teknik

Målet med IntelliTug är att möta de komplexa behoven i bogserbåtskaptenernas dagliga arbete med avancerad människocentrerad teknik som kompletterar och stärker kaptenernas kunskaper. För att säkerställa ett lyckat resultat har man varit noga med att inkludera slutanvändarna, det vill säga bogserbåtskaptenerna, i varje steg av utvecklingsarbetet.

Den centrala innovationen som hela konceptet bygger på är Smart Navigation System, ett autonomt system som hjälper kaptenen med passageplanering genom att beräkna en optimal rutt samtidigt som det dynamiskt håller ett säkert avstånd från andra fartyg samt identifierar och undviker potentiella kollisioner. Systemet inbegriper en kombination av olika sensorer, ett extra par ögon för kaptenerna som ger dem ökad situationsmedvetenhet och bättre sikt i tuffa förhållanden.

Ett annat viktigt system i IntelliTug är det dynamiska positioneringssystemet (DP), som också kallas joystick-styrning (Joystick Manoeuvring System, JMS). JMS gör bogserbåten enklare och mer intuitiv att styra genom att förmedla digitala navigeringsinstruktioner till fartygets framdrivningssystem.

Med bara en knapptryckning håller systemets virtuella ankare bogserbåten på plats så att kaptenen slipper tänka på manuella manövrer och i stället kan fokusera på mer kritiska uppgifter tillsammans med besättningen. En funktion som kallas Guard Circle larmar kaptenen om andra fartyg närmar sig bogserbåtens säkerhetszon.

Innan de fysiska testerna av navigationssystemet inleddes utanför Singapores hamn granskades styrsystemen under Lloyd’s Registers ledning. Syftet var att garantera säkerheten och att systemen uppfyller kraven både som människa-maskin-gränssnitt för styrning av fartyget och som plattform för digitala navigeringsinstruktioner. I samband med utvecklingsarbetet kring IntelliTug fick Wärtsiläs DP-system även Lloyd’s Registers klassnotering för DP-system.

Gemensamt utvecklingsarbete på Wärtsilä Acceleration Centre

IntelliTug var det första samarbetsprojektet för Wärtsilä Acceleration Centre i Singapore. Centret etablerades i oktober 2018 för att främja innovationsprojekt i enlighet med Wärtsiläs vision om ett Smart Marine-ekosystem. 

Centrets framgångar med IntelliTug på kort tid visar hur mycket man kan uppnå med en tydlig vision, effektivt samarbete och tillgång till ett brett spektrum av världsledande expertis från Wärtsiläs ekosystempartner och företagets egna team.

Chris Chung, Director of Ecosystem Development inom Wärtsilä Marine-affärsområdet förklarar: ”IntelliTug är ett exempel på hur vi kan samarbeta för att skapa smarta och innovativa lösningar för sjöfarten. Vi hade ett gemensamt uppdrag och lyckades sätta en ny standard för självstyrande fartyg och teknik som kan bidra till ett smartare, grönare och mer effektivt samhälle.”

Den 14.11.2019 offentliggjorde Wärtsilä lanseringen av Wärtsilä Smart Technology Lab and Expertise Centre i Singapore. Centret ska stimulera samarbete med kunder och slutanvändare och gemensamma innovationer inom integrerad teknik och fjärrövervakning.

På Wärtsilä Acceleration Centres ettårsdag tecknade Wärtsilä och PSA Marine en avsiktsförklaring om att tillsammans designa och vidareutveckla lösningar för smarta och utsläppssnåla hamnfartyg. Målet är även att integrera den teknik som utvecklades i IntelliTug-projektet i fartygen med nya konfigurationer och koncept för hybrid- och elteknik samt ren energi.

IntelliTug har verkligen satt många stenar i rullning. En intelligent och autonom sjöfart kan vara närmare än vi tror.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?