Navigation
Open navigation

Kartläggning av vägen till utsläppsfri sjöfart

ZEEDS-initiativet som fokuserar på bunkringslogistik för renare bränslen är ett konkret exempel på hur sjöfartsindustrin kan göra sin del för att uppnå klimatmålen i Parisavtalet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Det Wärtsiläledda initiativet ZEEDS (Zero Emission Energy Distribution at Sea) som inleddes i juni 2019 samlar ihop sex framåtblickande företag i en satsning för att påskynda övergången till utsläppsfri sjöfart. Gruppens mål är särskilt att tackla utmaningar relaterade till försörjning, lagring och distribution av rena alternativa bränslen.

”Föreställ dig ett energinätverk utspritt bland världens mest trafikerade farleder som kan förse fartyg världen över med rent bränsle. Det låter ambitiöst, men om vi vill vara seriösa i kampen mot klimatförändringarna behöver vi stora idéer och djärva handlingar”, säger Cato Esperø, Sales Director för Wärtsilä Marine Business i Norden och Baltikum och talesperson för ZEEDS.

Han medger att en utsläppsfri sjöfart är en enorm utmaning, men påpekar samtidigt att idéerna som deltagarna i ZEEDS hittills undersökt går att genomföra med befintlig teknik.

”Olika idéer har olika tekniska utmaningar, men det här är ingen omöjlighet med branschens kombinerade kunskaper. Vi är övertygade om att utsläppsfri sjöfart inte bara är möjligt, utan rentav nödvändigt”, säger Esperø, och tillägger att transparent samarbete är avgörande för att bygga upp ett smartare och renare marinekosystem och en hållbar bunkringsinfrastruktur för morgondagens fartyg.

Transparent samarbete

Förutom Wärtsilä består ZEEDS-koalitionen av offshoreföretaget Aker Solutions, energiföretaget Equinor, sjöfarts- och logistikföretaget DFDS, rederiföretaget Grieg Star samt Kvaerner, ett företag specialiserat EPC-projekt.

Enligt Grieg Stars vd Matthew Duke har den största aha-upplevelsen varit att kunskapen och tekniken som krävs för utsläppsfri sjöfart finns redan nu, inte i någon avlägsen framtid.

”Givetvis måste vi testa att de olika teknologierna fungerar ihop som planerat, men det är ändå mycket bättre än att behöva skapa allt från noll. Samtidigt har det varit häpnadsväckande att se alla dessa företag och människor dela med sig av sina kunskaper med oss”, säger Duke.

Med tanke på hur framgångsrikt initiativet varit menar Duke att det är viktigt att locka ännu fler aktörer till projektet.

”Vi behöver även stöd från myndigheter och genuint intresse från investerare. Om vi lyckas bevisa att konceptet fungerar i Nordeuropa borde det också fungera i större delen av världen. Lyckas vi med det har vi kommit en bra bit på vägen.”

”Om vi vill vara seriösa i kampen mot klimatförändringarna behöver vi stora idéer och djärva handlingar.”

Mångsidiga partner

Enligt Margaret Mistry, Strategy & Innovation Manager på Equinor, har projektets mest värdefulla upplevelse varit att få höra deltagarnas olika perspektiv och inse hur viktigt det är att vara lyhörd för fartygsägarnas behov när man ska göra verklighet av visionerna.

”Som ett offshore-, energi- och vindkraftsföretag som dessutom har en egen flotta och en stor kund inom sjöfarten är vi på Equinor intresserade av alla delar av projektet. Equinor har redan några pågående initiativ fokuserade på tillväxt inom vindkraft till havs, framtidens väte- och ammoniakteknik samt ny sjöfartsteknik”, säger Mistry.

Enligt henne har ZEEDS potential att erbjuda nya inriktningar och konkreta affärsmöjligheter för deltagare som aktivt letar efter sätt att skapa en ny ”blå ekonomi” till havs.

”Härnäst måste ZEEDS starta pilotprojekt för att demonstrera hur denna värdekedja kan fungera i framtiden”, påpekar Mistry.

Enligt Cato Esperø har projektet redan fått mycket uppmärksamhet och förfrågningar från intresserade företag. Att påskynda övergången till renare bränslen och en ny energiinfrastruktur kräver även brett samarbete med olika intressenter utanför sjöfarten, från myndigheter och lagstiftare till hamnar och städer.

”Mottagandet har hittills varit bättre än vi kunde ha väntat oss och vi ser fram emot att ta del av vilka potentiella affärsmöjligheter och unika synpunkter de olika aktörerna kan bidra med”, avslutar Esperø.

”Vi ser fram emot att ta del av vilka potentiella affärsmöjligheter och unika synpunkter de olika aktörerna kan bidra med.”

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?