Navigation
Open navigation

Ökad energisäkerhet och vindkraft på Bonaire

Som en del av en komplett modernisering av elnätet på den karibiska ön Bonaire levererade Wärtsilä ett energihanterings- och lagringssystem som nästintill fördubblar andelen förnybar energi.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

I juni 2019 levererade Wärtsilä ett energihanterings- och lagringssystem på 6 MW/6 MWh till kunden ContourGlobal på Bonaire, en karibisk ö med 19.000 invånare.

Leveransen slutfördes på bara några månader och innebär att överskottsenergi från vindkraft inte längre går förlorad, vilket har höjt andelen vindenergi på Bonaire från i genomsnitt 20% till 33%. Systemet erbjuder nödvändig tilläggskapacitet som krävs under turistsäsongen då behovet är som störst.

ContourGlobals elnät på Bonaire övervakas och drivs med den avancerade mjukvaruplattformen GEMS (Greensmith Energy Management System). 

”En stor utmaning för elnätsföretag idag är att veta var de ska börja med moderniseringen av traditionella termiska system för att möjliggöra ökad integration av förnybar produktion utan att kompromissa med driftsäkerheten. Bonaire fungerar som ett realtidsexempel på hur detta kan genomföras i etapper”, säger Sampo Suvisaari, Regional Director, Latin America North and the Caribbean på Wärtsilä Energy Business.

Det aktuella projektet är början på en långsiktig plan att modernisera energisystemet på Bonaire samt öka kapaciteten och andelen förnybar energi, och samtidigt det första steget mot Bonaires mål om 100% förnybar energi.

Wärtsiläs system eliminerar Bonaires tidigare beroende av tjockolja och erbjuder miljöfördelar i form av en fem procent lägre bränsleförbrukning och åtta procent lägre koldioxidutsläpp.

Optimering med GEMS

Det etappvisa tillvägagångssättet på Bonare gör det möjligt för nätoperatören att utnyttja nya hybridlösningar och sprida ut kostnaderna tills dess att den nya tekniken blir tillgänglig. GEMS ger Bonaire möjlighet att utnyttja potentialen hos förnybara energikällor fullt ut och inkluderar smarta applikationer som ökar störningståligheten och effektiviteten. Mjukvaran är kompatibel med elproducentens befintliga nätinfrastruktur. GEMS kan synkronisera alla typer av kraftanläggningar i ett hybridsystem, och det är även enkelt att integrera nya resurser.

För att optimera systemet inkluderar GEMS nu även data om anläggningars prestanda i realtid samt lastprognoser och prognoser över förnybara energivolymer. Med den första etappen slutförd kan GEMS nu användas för att balansera och sömlöst optimera Bonaires värme-, vind- och energilagringsanläggningar.

”Våra driftsättningstester inkluderade flera typer av lastfrånslag, bland annat förlust av vindkraft, motorer och efterfrågan, och i alla scenarier lyckades GEMS omedelbart identifiera problemet och upprätthålla elkvaliteten utan avbrott i elnätet”, säger Giorgio Narminio, Caribbean Assets COO på ContourGlobal.

”Det är bara ett exempel på hur projektet kommer att förbättra nätdriften med automation samt förebygga elavbrott på ön, höja effektiviteten och öka andelen vindkraft”, tillägger Narminio.

”Projektet kommer att förbättra nätdriften med automation samt förebygga elavbrott på ön, höja effektiviteten och öka andelen vindkraft.”

Mot en 100% förnybar framtid

ContourGlobals befintliga kraftverk har fem oljemotorer och tre dieseldrivna reservmotorer. I projektets nästa etapp kommer de föråldrade motorerna att ersättas med fem nya, samtidigt som ytterligare vind- och solenergi kopplas till nätet.

Enligt Suvisaari kommer GEMS allteftersom elnätet på Bonaire byggs ut att göra det möjligt att öka den förnybara produktionen ytterligare och samtidigt minska energikostnaderna.

”Maskininlärningen och AI-kapaciteten i GEMS kommer att inkludera väder, efterfrågan på el och andra variabler i sina prognosmodeller. Dessa data kommer att utnyttjas för att automatisera besluten kring hanteringen av ContourGlobals samtliga energianläggningar”, avslutar han.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?