Navigation
Open navigation

Samarbete ger banbrytande energisparlösning för fartyg

Wärtsilä har tillsammans med två långvariga partner, MARIN och Grimaldi, tagit ytterligare ett steg mot en bränsle- och utsläppssnål sjöfart.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Att modifiera inflödet av vatten till en fartygspropeller är ett sätt att spara bränsle, vilket har hög prioritet bland rederier. En energisparlösning – Energy Saving Device, ESD – består av en stator som installeras framför propellern för att effektivisera framdrivningen genom att optimera inflödet av vatten.

Som en del av det EU-finansierade forskningsprojektet GRIP (Green Retrofittng through Improved Propulsion) åren 2011–2015 utvecklade Wärtsilä, nederländska Maritime Research Institute MARIN och andra partner en ESD för fartyg som har propellrar med fasta blad. Projektet resulterade i fullskaliga demonstrationer där man lyckades minska kraftbehovet för ett bulklastfartyg med 7%.

För att dra full nytta av potentialen för minskad energiförbrukning på andra marknader inom sjöfarten började Wärtsilä undersöka möjligheten att använda ESD:er i fartyg med ställbara propellrar.

”LeanShips-projektet var ett logiskt nästa steg efter vårt tidigare arbete med MARIN. I detta projekt fick vid med oss Grimaldi, en långvarig kund och nära partner. De erbjöd oss ett fartyg för testkörningar av ESD:n till havs”, säger Michel Ebben, Product Manager, Propulsion på Wärtsilä Marine.

Det fyraåriga projektet slutfördes i april 2019 och ingick i Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Målet med LeanShips var att demonstrera energibesparingsteknikens effektivitet, driftsäkerhet och utsläppsminskningar i större skala. Totalt deltog cirka 40 partnerföretag i projektet som var uppdelat i sju demonstrationsfall.

”Även om den fysiska produkten bara ser ut som ett stycke stål finns det en enorm mängd expertis och gemensam kunskap bakom den.”

MICHEL EBBEN

Effektivare och renare

Tester utfördes med det italienska rederiet Grimaldis 165 meter långa biltransportfartyg Grande Portogallo, som har en tvåtakts dieselmotor på 11 MW och går med 19 knop. Resultaten visade på en bränslebesparing på 3,5%. Med dessa siffror betalar sig investeringen enligt Ebben på bara 1,3 år.

”Vi ser det här som ett betydande genombrott och ett bevis på vår förmåga att leverera denna typ av lösningar tillsammans med våra partner. Energibesparingen och utsläppsreduktionen kan rentav vara större än det som först rapporterades, för resultaten från Grimaldi tyder på en femprocentig minskning av bränsleförbrukningen”, tillägger Ebben.

Lyckad demonstration

Senior Project Manager Berend de Bot från Wärtsilä Nederländerna ansvarade för LeanShips-projektet, som var uppdelat i ett hydrodynamiskt och ett mekaniskt segment.

”Det var i praktiken ett komplett forsknings- och utvecklingsprojekt. Först behövde vi ta fram en design och utformning med energisparande egenskaper, och därefter kombinera det hela med en befintlig installation för att exempelvis se till att den sitter fast ordentligt och inte slits av i extrema väderförhållanden”, förklarar de Bot.

Arbetet började med modelltester för att identifiera en fungerande design och fastställa hållfastheten och vilken belastning anordningen måste tåla vid olika hastigheter och fartygsrörelser. Flera olika produktions- och testanläggningar och experter på olika områden, till exempel svetsning, deltog i arbetet för att garantera en produkt som håller genom fartygets hela livslängd.

”I slutändan var projektets största genombrott att vi lyckades bevisa lösningens potential genom en fullskalig demonstration i verkliga förhållanden med Grimaldis fartyg”, säger de Bot.

Det mest anmärkningsvärda med projektet enligt Ebben är hur man lyckades kombinera en bred kunskapspalett, både inom Wärtsilä och hos våra partner.

”Även om den fysiska produkten bara ser ut som ett stycke stål finns det en enorm mängd expertis och gemensam kunskap bakom den. Slutresultatet är ett bra exempel på hur vi kan skapa betydande mervärde för kunderna i form av både lägre kostnader och miljövinster”, säger Ebben.

”Slutresultatet är ett bra exempel på hur vi kan skapa betydande mervärde för kunderna i form av både lägre kostnader och miljövinster.”

MICHEL EBBEN

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?