Navigation
Open navigation

Starkare tillsammans

Samarbete står i centrum när Wärtsilä satsar på att skala tekniker för Power-to-X. 

På en marknad i ständig förändring har Wärtsilä tagit sig an rollen som ledare för den globala omvandlingen till en framtid med förnybar energi. En viktig faktor som bidrar till att göra verklighet av denna vision är Power-to-X. Men vad är Power-to-X egentligen och vilka planer har Wärtsilä för tekniken?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Power-to-X, ibland förkortat P2X, är ett samlingsnamn för olika metoder att genom elektrokemisk konversion förvandla överskottsel till något annat ”X”. Detta X kan exempelvis vara en energibärare i vätske- eller gasform, såsom väte, metan eller metanol, som sedan kan lagras för senare bruk. Ett exempel på processen är att generera syntetiskt bränsle av väte och koldioxidutsläpp.

Power-to-X är en framväxande teknik med stor potential som kommer att bli allt viktigare i en framtid där en stor del av all energi kommer från förnybara källor. Energi som genereras med Power-to-X kan lagras och sedan användas när den behövs, det vill säga när solen inte skiner eller när det är vindstilla.

”Många företag i Europa gör just nu sina första investeringar i Power-to-X, och det är glädjande att vi är bland de första som driver tekniken framåt och lyfter fram dess möjligheter”, säger Matti Rautkivi, Director of Strategy and Business Development på Wärtsilä Energy

”För några år sedan insåg vi vartåt utvecklingen var på väg, särskilt när det gäller energimarknaden. Det var då vi lanserade vår vision om att leda övergången mot hundraprocentigt förnybara energisystem. En del av denna vision – pusselbiten som saknades – är Power-to-X och hur syntetiska bränslen faktiskt ska produceras”, förklarar han.

”När vi funderade kring vår vision och vilken inriktning vår verksamhet skulle ta förstod vi vikten av att producera energi med de resurser som vi har till vårt förfogande ovan jord, och att vi i framtiden inte längre ska förlita oss på fossila bränslen”, säger Rautkivi. ”Det är därför vi utvecklar Power-to-X som en viktig del av det kraftsystem som kommer att bli verklighet inom de närmaste åren.”

Pusselbiten som saknades

I juni 2018 lanserade Wärtsilä sin vision, Smart Energy, som eftersträvar en framtid med 100-procentigt förnybar energi. Även om det var Wärtsilä Energy som först intresserade sig för Power-to-X inom koncernen är konceptet enligt Rautkivi relevant även för Wärtsilä Marine:

”Vi har effektiva motorer på både energi- och marinsidan som erbjuder flexibilitet och som kan användas med förnybara system. Våra motorer är redan nu mer än kapabla att uppfylla dessa krav, men hur ska vi producera bränslet till motorerna?”

Det var tack vare samarbetet med en långvarig partner, Villmanstrands-Lahtis tekniska universitet (LUT), som Wärtsilä först kom i kontakt med konceptet Power-to-X. Sedan dess har Wärtsilä Energy inriktat sina investeringar på samarbeten med aktörer som har de bästa kunskaperna på detta område.

”Samarbetet med en avancerad forskningsorganisation som LUT har hjälpt oss att förstå Power-to-X och dess potential. När det stod klart att Power-to-X är en lovande teknik som är värd att satsa på började vi ingå partnerskap med våra kunder kring konceptet”, berättar Rautkivi.

Ett exempel är samförståndsavtalet som Wärtsilä och LUT i slutet av 2018 ingick med Nebraska Public Power District (NPPD), det största elbolaget i delstaten Nebraska. Enligt avtalet ska de tre parterna tillsammans utveckla ett affärscase för att använda alternativa bränslen i Wärtsiläs generatorer och hitta en fungerande lösning på industriell skala som gör det möjligt NPPD att producera energi från fullständigt förnybara och koldioxidfria källor.

Följande vår tecknade Wärtsilä och LUT ett avtal om modellering av strategiska kraftsystem för att undersöka och utveckla olika sätt att skapa hundraprocentigt förnybara energisystem.

Innovation före konkurrens

”Vår approach handlar helt och hållet om innovation, om att testa olika nya affärsmodeller”, säger Rautkivi, och menar att viljan att samarbeta förutsätter en särskild mentalitet. ”Vi måste sätta innovation före konkurrens, för detta är en marknad som ännu inte har utvecklats. För närvarande finns det ingen marknad för Power-to-X. Hela ekosystemet kommer att förändras och det är något vi inte kan göra själva. Något vi inte ens ska försöka göra själva.”

I januari 2019 rekryterade Wärtsilä ytterligare en partner, Carbon Recycling International (CRI), ett isländskt företag som vann över närmare 70 andra startups i Wärtsilä SparkUp Energy Challenge. Tävlingens syfte var att hitta lovande nya företag inriktade på Power-to-X. Rautkivi beskriver tävlingen som en möjlighet för Wärtsilä Energy att locka till sig andra aktörer som kan ge företaget en bättre inblick i processen för syntetisering av metanol.

Det var CRI:s innovativa lösning för framställning av syntetisk metanol och deras erfarenhet av att kommersialisera lösningen som fick dem att sticka ut bland alla andra. CRI:s förnybara metanolprodukt Vulcanol används redan i Europa och Kina. Dessutom kan företaget producera hela 4 000 ton syntetisk metanol om året på sin anläggning i Grindavik på Island.

Kort efter CRI:s seger i SparkUp Challenge, våren 2019, gick Wärtsilä in som finansiär till det finska startupföretaget Soletair Power. Soletair har utvecklat en revolutionerande teknik för att fånga upp koldioxid från luften i byggnader, som sedan kombineras med väte för att konverteras till mångsidiga kolväten som i sin tur kan användas för att producera bland annat syntetiskt förnybart bränsle.

Precis som CRI kan Soletair och tekniken företaget utvecklat bidra till Wärtsiläs strategi för att leda energibranschens omvandling.

”Om vi vill expandera utanför vår befintliga verksamhet måste vi rikta blicken utåt. Vi kan inte räkna med att alltid hitta de bästa idéerna inom vår egen organisation”, betonar Rautkivi. ”Vi satsar på resurser och på att öppet dela med oss och stötta olika aktörer, för vi har alla ett gemensamt mål.”

Skapandet av en marknad för syntetiskt förnybart bränsle

Systemet med partnerskap och gemensamma innovationer har fortsatt att växa fram i takt med Wärtsiläs utvecklingsarbete för att implementera Power-to-X i stor skala. I september 2019 rekryterade Wärtsilä ytterligare en värdefull partner på sin resa mot en framtid med fullständigt förnybar energi.

Koncernen tecknade ett samarbetsavtal med Q Power, ett företag med patenterad teknik för produktion av biometan av väte och koldioxid. Q Power är känt som en föregångare inom biometanisering i Finland och har nu ingått ett samarbete med Wärtsilä för att påskynda utvecklingen av förnybara bränslen ytterligare och marknadsföra dem globalt.

”Power-to-X är en outforskad marknad med enorma möjligheter och vi utvärderar hela tiden nya samarbetsmöjligheter. Men en sak är säker: vi måste samarbeta för att fortsätta på vägen mot en framtid med 100-procentigt förnybar energi. Vårt uppdrag är att påskynda denna omvandling och se till att möjligheterna tas tillvara i stor skala”, avslutar Rautkivi.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?