Navigation
Open navigation

Universitetsvärlden erbjuder rika möjligheter för gemensam forskning i hållbara lösningar

Utmaningarna som skapas av klimatförändringar och brist på naturresurser tillsammans med möjligheterna som skapas av digitaliseringen kräver innovativa lösningar, som i sin tur kräver ny forskning, kunskap och idéer. Wärtsilä arbetar aktivt för att skapa sådana lösningar tillsammans med ett omfattande akademiskt partnernätverk.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

”Vi är hela tiden på jakt efter universitet världen över som bedriver forskning inom relevanta områden för Wärtsiläs syfte: att möjliggöra hållbara samhällen med smart teknik”, säger Sakari Heikkilä, University Relations Manager på Wärtsilä.

Wärtsiläs samarbete med Aalto-universitetet i Finland är ett exempel på en långvarig forskningsallians som växt fram över flera årtionden. Aalto-universitetet grundades 2010 genom sammanslagningen av tre ledande högskolor i Finland: Tekniska högskolan, Helsingfors handelshögskola och Konstindustriella högskolan. Avsikten var att främja innovation genom att stimulera samarbete inom vetenskap, konst, teknik och ekonomi.

Under de senaste åren har Wärtsilä medverkat aktivt i Aalto-universitetets kurser inom till exempel produktutveckling och programmet International design business management. I februari 2019 tecknade Wärtsilä och universitetet ett nytt avtal för att stärka och bredda samarbetet samt skapa nya möjligheter på tre områden: kunskap och färdigheter, forskning och insikter samt campus- och ekosystemsamarbete.

”Marinindustrin har ett enormt miljöavtryck och därför kan framgångsrikt forskningssamarbete och tekniska framsteg få betydande positiv inverkan på vår gemensamma framtid. Det nya avtalet med Wärtsilä ger oss en struktur för att utveckla forskningssamarbetet utan att glömma vikten av interaktion med studenterna”, säger Anne Kosola, Manager, Corporate Relations in Partnership Development vid Aalto-universitetet. 

 

Gemensamma lokaler underlättar samarbetet

Den del av partnerskapet som är inriktat på kunskap och färdigheter syftar till att göra Wärtsilä mer känt bland Aalto-universitetets studenter och skapa kontakt mellan företaget och studenterna, till exempel i form av fler avhandlingssamarbeten och rekryteringsevenemang. Samtidigt är tanken enligt Heikkilä också att fostra talanger bland Wärtsiläs medarbetare.

”Vi är på en resa mot att bli ett smartare teknikföretag och där spelar våra medarbetare en central roll. Livslångt lärande och kompetensutveckling är avgörande om vi vill bli framgångsrika, och därför har vi en ständig dialog med Aalto-universitetet och deras ledarskapsprogram Aalto Executive Education om hur de kan hjälpa oss nå vårt mål.”

Partnerskapsområdet forskning och insikter inkluderar en mängd olika projekt för att främja utbyte av kunskaper och synpunkter kring branschens utveckling och trender. Det tredje området, campus och ekosystem, handlar om att satsa på gemensamma lokaler och upprätthålla ett gediget samarbetsnätverk.

Invigningen av Wärtsiläs föreläsningssal på Aaltos campus i Otnäs i Esbo, cirka 10 kilometer från Helsingfors centrum, är ett konkret exempel på samarbetet mellan de två organisationerna. Wärtsilä och Aalto-universitetet har även börjat undersöka möjligheten att ha gemensamma lokaler och infrastruktur på universitetets campusområde och i Wärtsiläs lokaler, inklusive Wärtsilä Helsinki Campus och företagets nya Smart Technology Hub.

Wärtsilä Smart Technology Hub som är under uppbyggnad i Vasa blir en ny enhet för forskning, produktutveckling och produktion som ska möjliggöra mer flexibel och effektiv testning och utveckling av lösningar för marin-, olje- och gasindustrin samt för nya energisystem. Studenter och forskare från olika universitet kommer att bjudas in för att samarbeta med Wärtsiläs medarbetare och partner på den nya enheten. Byggarbetet inleddes i juni 2019.

På väg mot Wärtsiläs vision – Smart Marine och Smart Energy

Wärtsilä har en ytterst ambitiös vision: att leda marinindustrins omvandling till ett smart ekosystem. Att skapa nytt mervärde för kunderna med uppkopplad teknik, digitalisering och smart teknologi kräver bred expertis inom flera områden. Det kräver såväl traditionella tekniska lösningar som digitala innovationer och nya affärsmodeller.

”Att skapa lösningar för en hållbar framtid utgör kärnan för både Wärtsiläs och Aalto-universitetets strategier. Genom att intensifiera samarbetet kommer vi förhoppningsvis att hitta samarbetsområden som kan stödja Wärtsiläs verksamhet och strategi”, säger Heikkilä. 

Wärtsiläs samarbete med Aalto-universitetet har hittills främst fokuserat på att utveckla teknik för förbränningsmotorer och på att minska deras energiförbrukning. Partnerskapet har redan resulterat i planer för nya forskningsprogram inriktade på energi och energisystem, vilket rimmar väl med Wärtsiläs vision om Smart Energi och om att skapa optimala sätt att nå en framtid med 100-procentigt förnybar energi.

Bygger upp forskningsekosystem  

Ett ytterligare exempel på Wärtsiläs mångsidiga universitetssamarbete är Engine Research Initiative (ERI) som startade i slutet av 2017. Initiativet är ett unikt partnerskap mellan företags- och universitetsvärlden som tog sin början med mindre samarbeten mellan de fyra deltagande finska universiteten: Aalto-universitetet, Tammerfors universitet, Åbo akademi och Vasa universitet.

ERI-programmet bedriver världsledande forskning inom hållbar användning av motorer samt digitala lösningar för att förbättra deras effektivitet. Målet är att bygga upp ett forskningsekosystem som kan tillgodose framtidens förändrade behov inom sjöfarts- och energiindustrin. 

Ett flertal projekt pågår just nu inom ERI för att identifiera tillförlitliga, effektiva och miljövänliga lösningar. Ett av dessa är Edge , ett projekt som fokuserar på att utnyttja big data och molnbaserade analyser för att förbättra motorernas tillförlitlighet och energieffektivitet samt optimera deras drift. Andra ERI-projekt inriktade på hållbara transporter och bränslen för framtiden befinner sig i planeringsfasen.

”Målet för ERI-programmet är att dra nytta av individuella kompetenser och expertisområden hos deltagarna för att utveckla hållbara energilösningar som kommer att gynna hela industrin”, avslutar Heikkilä.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?