Navigation
Open navigation

Centrala hållbarhetshändelser

11.2

Wärtsilä och Aalto-universitetet tecknade ett partnerskapsavtal för ett utökat samarbete med anknytning till klimatrelaterade utmaningar, brist på naturresurser och digitalisering.

6.3

Wärtsilä slutförde installationen av sin fartygstrafiktjänst samt relaterade användarutbildningar i två hamnar i Portugal.

8.3

Wärtsilä tecknade avtal om leverans av ballastvattensystem med två typer av teknik till Eletsons hela flotta som omfattar 23 fartyg.

20.3

Wärtsilä tecknade avtal om leverans av lösningar till Wasalines toppmoderna nya färja som byggs i Finland. Lösningarna bidrar till effektivitet och miljövänlighet i världsklass.

16.4

Wärtsilä offentliggjorde lösningen Engine+ Hybrid till stöd för energilagring och användning av förnybar energi.

7.5

Wärtsiläs utsläppsminskande teknik fick utmärkelsen White Snow, Clean Air. Priset är ett erkännande för Wärtsiläs lösningar som minskar utsläppen från gasfackling i samband med oljeutvinning och på produktionsanläggningar.

20.5

Wärtsilä och Vilmanstrand-Lahtis tekniska universitet tecknade avtal om modellering av strategiska kraftsystem i syfte att utveckla 100% förnybara energisystem.

18.6

I samarbetsprojektet Leanships utvecklade Wärtsilä tillsammans med sina partner en energisparlösning (Energy Saving Device, ESD) för fartyg med ställbara propellrar, som resulterade i bränslebesparingar på 3,5%.

25.7

Wärtsilä tecknade ett avtal om ett 100 MW/100 MWh energilagringssystem i Sydostasien.

3.9

Wärtsiläs 31DF-motor, som erbjuder en oöverträffad verkningsgrad samt bränsle- och driftsflexibilitet, utvidgades till energiindustrin.

23.9

Wärtsilä gick med i koalitionen Getting to Zero 2030, där företaget tillsammans med 74 andra organisationer samarbetar för att göra utsläppsfria fartyg kommersiellt gångbara senast 2030.

26.9

Wärtsilä och Q Power tecknade ett strategiskt samarbetsavtal inriktat på utveckling av förnybara bränslen.

7.10

Wärtsiläs kraftverk i Kibuye i Rwanda, som drivs med skadliga gaser från en så kallad ”dödlig sjö”, utsågs av Project Management Insitute till ett av de 10 viktigaste projekten för förnybar energi under de senaste 50 åren.

11.10

Wärtsilä offentliggjorde en beställning på hybriduppgraderingar som sparar bränsle och minskar utsläppen från två offshorefartyg ägda av det norska rederiet Atlantic Offshore.

14.11

Wärtsilä och PSA Marine inledde ett samarbete inom smart marinteknik för att främja ren energi inom sjöfarten.

2.12

Wärtsilä tecknade ett avtal om leverans av en komplett energilagringslösning för integrering av förnybar energi i ett av de största hybridenergiprojekten vid Fekolagruvan i Mali, som saknar anslutning till elnätet.

 

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?