Navigation
Open navigation
Nyckeltal för kvartalen
Justerad
MEUR 10–12/
2019
7–9/
2019
4–6/
2019
1–3/
2019
10–12/
2018
7–9/
2018
4–6/
2018
1–3/
2018
10–12/
2017**
Orderingång
Wärtsilä Marine-affärsområdet* 951 705 936 922 1 031 1 009 1 027 877
Wärtsilä Energy-affärsområdet* 604 274 441 494 843 363 526 630
Totalt 1 555 979 1 377 1 416 1 874 1 372 1 553 1 507 1 514
Orderstock i slutet av räkenskapsperioden
Wärtsilä Marine-affärsområdet* 3 799 3 895 3 974 3 861 3 651 3 536 3 244 2 818
Wärtsilä Energy-affärsområdet* 2 079 2 399 2 496 2 469 2 515 2 382 2 660 2 672
Totalt 5 878 6 294 6 470 6 330 6 166 5 918 5 904 5 490 5 100
Omsättning
Wärtsilä Marine-affärsområdet* 1 020 776 801 733 831 680 685 619
Wärtsilä Energy-affärsområdet* 664 342 416 418 701 650 561 447
Totalt 1 684 1 118 1 217 1 151 1 532 1 330 1 246 1 066 1 441
Resultatandel i intresse- och samföretag -2 -6 -1 3 3 4 3 6
Jämförbart justerat EBITA 213 49 123 113 237 152 134 98 250
i procent av omsättningen 12,6 4,4 10,1 9,8 15,4 11,5 10,7 9,2 17,4
Avskrivningar och nedskrivningar -39 -58 -42 -41 -37 -31 -31 -30 -42
avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -10 -10 -10 -11 -11 -11 -11 -10 -10
Jämförbart rörelseresultat 202 39 113 102 226 141 123 88 241
i procent av omsättningen 12,0 3,5 9,3 8,9 14,7 10,6 9,8 8,3 16,7
Jämförelsestörande poster totalt -39 -28 -17 -11 -20 -12 -3 -19
Rörelseresultat 164 11 96 91 206 141 111 85 222
i procent av omsättningen 9,7 1,0 7,9 7,9 13,4 10,6 8,9 8,0 15,4
Finansiella intäkter och kostnader -11 -11 -13 -13 -12 -11 -8 -9 -10
Resultat före skatter 153 83 78 194 130 102 76 211
Inkomstskatter -51 -5 -21 -19 -41 -29 -28 -19 -47
Räkenskapsperiodens resultat 102 -5 62 59 153 101 75 57 165
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,17 -0,01 0,11 0,10 0,25 0,17 0,13 0,10 0,28
Bruttoinvesteringar 44 24 32 23 48 26 194 37 79
aktier och förvärv 2 4 -1 177 20 45
Rörelseverksamhetens kassaflöde 295 -61 -37 35 349 122 41 -42 276
Nettorörelsekapital (WCAP) i slutet av räkenskapsperioden 732 870 784 656 581 782 790 726 563
Anställda i slutet av räkenskapsperioden
Wärtsilä Marine-affärsområdet* 13 460 13 530 13 598 13 467 13 582 13 727 13 609 12 618
Wärtsilä Energy-affärsområdet* 5 335 5 488 5 641 5 758 5 712 5 692 5 622 5 564
Totalt 18 795 19 018 19 239 19 225 19 294 19 420 19 231 18 182 18 065
* Siffrorna för segmenten i jämförelseperioden 2018 har justerats för att återspegla den nya organisationstrukturen.
** Siffrorna i jämförelseperioden 2017 har justerats till följd av den nya IFRS 15-standarden.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?