Navigation
Open navigation

Wärtsiläs utsikter

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under de kommande 12 månaderna väntas bli något lägre än under de föregående 12 månaderna. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:

  • Dämpad inom Wärtsilä Marine Business. De fåtaliga fartygsbeställningarna förväntas påverka antalet order på utrustning.
  • Dämpad inom Wärtsilä Energy Business. Även om en viss återhämtning förväntas i orderingången för utrustning, är marknadsvillkoren fortfarande en utmaning.

För närvarande uppgår Wärtsiläs orderbok för 2020 till 3.571 miljoner euro (3.696). Siffran omfattar mest leveranser av utrustning.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?