Navigation
Open navigation

Verklighet av visionen

Wärtsilä har tagit en ledarroll i omvandlingen av marin- och energiindustrierna genom att utveckla och utnyttja avancerade lösningar för att möjliggöra övergången till koldioxidsnåla energikällor.

Läs mer

Framtidssäkrar kundernas investeringar

Hösten 2018 genomförde Wärtsilä en omorganisering för att erbjuda kunderna ökat mervärde under produkternas hela livscykel. Affärsområdena Wärtsilä Marine och Wärtsilä Energy inledde sina verksamheter i början av 2019 med ansvar för både nyförsäljning och service inom sina respektive marknader.

Läs berättelsen

Ökad energisäkerhet och vindkraft på Bonaire

Som en del av en komplett modernisering av elnätet på den karibiska ön Bonaire levererade Wärtsilä ett energihanterings- och lagringssystem som nästintill fördubblar andelen förnybar energi.

Läs berättelsen

Framtidens sjöfart med ultralåga utsläpp tar form

Sjötransporter står enligt uppskattningar för ungefär tre procent av världens utsläpp av växthusgaser, en siffra som fortsätter stiga. Under de två eller tre senaste åren har myndigheter och företag alltmer aktivt börjat förespråka en förändring mot en mer hållbar framtid för sjöfarten.

Läs berättelsen

Anteckningen

Skapa en anteckning?