Navigation
Open navigation

Aktier

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Aktierna i Wärtsilä Oyj Abp noteras under handelskoden WRT1V på Nasdaq Helsinki Large Cap-listan. I slutet av räkenskapsperioden 2019 uppgick Wärtsiläs totala aktiestock till 591.723.390 aktier och aktiekapitalet i handelsregistret till 336.002.138,50 euro. Wärtsilä har en aktieserie, och varje aktie ger innehavaren en röst på bolagsstämman och en lika stor dividend.

Nyckeltal för Wärtsiläaktien
2019 2018 2017 2016 2015
Resultat/aktie* EUR 0,37 0,65 0,63 0,60 0,75
Eget kapital/aktie* EUR 4,05 4,09 3,97 3,87 3,72
Dividend/aktie* EUR 0,481 0,48 0,46 0,43 0,40
Dividend/resultat % 130,81 73,7 70,8 72,8 53,3
Direktavkastning % 4,91 3,5 2,6 3,0 2,8
Aktiekurs/resultat per aktie (P/E) 26,6 21,4 27,0 23,8 18,8
Aktiekurs/eget kapital per aktie (P/BV) 2,4 3,4 4,4 3,7 3,8
Emissionsjusterat antal aktier* x 1 000
i slutet av perioden 591 723 591 723 591 723 591 723 591 723
i medeltal 591 723 591 723 591 723 591 723 591 723
1 Styrelsens förslag
* Siffrorna i jämförelseperioderna 2015-2017 har justerats för att återspegla det ökade antalet aktier.

Wärtsiläaktien på Helsingforsbörsen

Wärtsiläs aktiekurs sjönk med 29,1% under 2019, medan OMX Helsinki Industrials och OMX Helsinki Cap Index ökade med 25,9% respektive 14,8%. Det högsta noterade priset på Wärtsiläaktien under räkenskapsperioden var 15,56 euro och det lägsta 8,78 euro. Stängningskursen den 31.12.2019 var 9,85 euro. Det volymvägda genomsnittliga priset för året var 11,82 euro. I slutet av året var Wärtsiläs marknadsvärde 5.828 miljoner euro. Handelsvolymen på börsen Nasdaq Helsinki uppgick till 333.483.579 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 3.947 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser, inklusive Turquoise, BATS CXE och BATS BXE. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser uppgick till 229.045.024 aktier. Ytterligare information om aktiekursens utveckling finns på Wärtsiläs IR-sidor på www.wartsila.com/investors.

kursutveckling.svg
antal_omsatta_aktier.svg
marknadsvarde.svg
Wärtsiläaktien på Nasdaq Helsinki
2019 2018 2017 2016 2015
Börsomsättning MEUR 3 947 4 754 4 800 3 826 4 529
Handelsvolym* x 1 000 333 484 278 938 268 222 296 611 341 211
Omsättningsprocent % 55,0 47,1 45,3 50,1 80,0
Högsta kurs* EUR 15,56 19,88 20,77 14,48 14,99
Lägsta kurs* EUR 8,78 12,75 13,97 11,30 11,07
Medelkurs* EUR 11,82 17,04 17,90 12,89 13,28
Börskursen i slutet av räkenskapsperioden* EUR 9,85 13,90 17,53 14,23 14,05
Aktiestockens marknadsvärde i slutet av perioden MEUR 5 828 8 222 10 375 8 418 8 314
* Siffrorna i jämförelseperioderna 2015-2017 har justerats för att återspegla det ökade antalet aktier.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?