Navigation
Open navigation

Information till aktieägarna

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Bolagsstämma

Wärtsilä Oyj Abp håller bolagsstämma 5.3.2020 kl.15 på Helsingfors mässcentrum, adress: Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors, Finland (ingång: Messukeskus Siipi).

Rätt att delta

Alla aktieägare som senast på bolagsstämmans avstämningsdag 24.2.2020 registrerat sig i aktieägarförteckningen, som förvaltas av Euroclear Finland Oy, har rätt att delta i bolagsstämman.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig till bolaget 2.3.2020 senast kl. 16 per e-post, på bolagets webbplats www.wartsila.com/bs_anmalan, per telefon eller pappersbrev. Brev och e-post om deltagande ska vara bolaget tillhanda före utgången av anmälningsperioden 2.3.2020 kl. 16. Fullmakter för aktieägares ombud på bolagsstämman ska också vara bolaget tillhanda före utgången av anmälningsperioden.

Registrering:

Wärtsilä Oyj Abp
Aktieregistret
PB 1834
FI-00080 WÄRTSILÄ
Finland

Tfn: +358 10 709 5282 från kl. 9 till kl. 12 vardagar
E-post: yk@wartsila.com
Internet: www.wartsila.com/bs_anmalan

Utbetalning av dividend

Styrelsen föreslår att en dividend på 0,48 euro per aktie ska betalas för räkenskapsåret 2019. Dividenden betalas i två rater.

Den första raten på 0,24 euro betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på bolagsstämmans avstämningsdag 9.3.2020. Styrelsen föreslår att denna rat utbetalas 16.3.2020.

Den andra raten på 0,24 euro betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på dividendens avstämningsdag, som liksom utbetalningsdagen fastställs av styrelsen på mötet 8.9.2020. Avstämningsdagen för den andra dividendraten enligt reglerna för det finska värdeandelssystemet är 10.9.2020 och betalningsdagen 17.9.2020.

Börsmeddelanden

Wärtsiläs börsmeddelanden publiceras på engelska, finska och svenska på Wärtsiläs webbplats www.wartsila.com/media/news-releases.

Finansiell kalender 2020

Årsredovisning 2019 tisdag 11.2.2020
Delårsrapport januari–mars 2020 tisdag 21.4.2020
Halvårsrapport januari–juni 2020 fredag 17.7.2020
Delårsrapport januari–september 2020 fredag 23.10.2020
Wärtsiläs bokslutskommuniké januari–december 2020 torsdag 28.1.2021

Årsredovisningen, delårsrapporterna, halvårsrapporten och bokslutskommunikén publiceras på engelska, finska och svenska på Wärtsiläs webbplats www.wartsila.com. Wärtsiläs finansiella kalender finns på företagets investerarsidor www.wartsila.com/sv/investerare.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?