Navigation
Open navigation

Affärsmodell

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsilä erbjuder marin- och energimarknaden smarta teknologier och optimerade livscykeltjänster. På energimarknaden tillhandahåller Wärtsilä flexibla kraftverk, energihanteringssystem och energilagring i form av enskilda produkter eller nyckelfärdiga projekt. För marinmarknaden tillhandahåller Wärtsilä lösningar för kraftförsörjning och optimering av sjöresan samt processlösningar. Wärtsilä kan integrera sina marinprodukter i större system och lösningar. Wärtsiläs serviceportfölj sträcker sig från reservdelar och tekniskt kunnande till livscykellösningar som möjliggör en maximerad livstid för installationer, ökad effektivitet och garanterad prestanda. Företaget strävar efter att maximera miljöprestandan och den ekonomiska prestandan genom att fokusera på hållbara, databaserade innovationer och total effektivitet.

Wärtsiläs nätverk består av över  200 verksamhetsställen i mer än 80 länder runt om i världen för att stöda den geografiskt utspridda kundkretsen. Wärtsilä verkar primärt via sina dotterbolag och strategiska samföretag. Bolagets tillverkningsmodell är monteringsbaserad vilket betonar vikten av att utveckla långsiktiga relationer med dess globala leverantörsnätverk, som består av ca 1.250 direkta globala leverantörer. Wärtsilä har ca 19.000 anställda som representerar ca 140 nationaliteter. Genom att rekrytera och behålla de mest kompetenta medarbetarna kan Wärtsilä vara sina kunders mest eftertraktade affärspartner och den mest eftertraktade arbetsgivaren för nuvarande och framtida medarbetare. Wärtsilä har förbundit sig att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och främjar ansvarsfull praxis i hela värdekedjan.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?