Navigation
Open navigation

Direktionen

Jaakko Eskola

Koncernchef för Wärtsilä Oyj Abp sedan 2015. Född 1958, dipl.ing. inom mekanik. Anställd i företaget sedan 1998.

Central arbetserfarenhet

Wärtsilä Oyj Abp, vice verkställande direktör och ställföreträdande verkställande direktör, 2013–2015; Wärtsilä Oyj Abp, direktör, Marine Solutions, 2006–2015; Wärtsilä Oyj Abp, försäljnings- och marknadsföringsdirektör, Power Plants, 2005–2006; Wärtsilä Development & Financial Services Oy, direktör, 1998–2005; PCA Corporate Finance, direktör, 1997–1998; Kansallis-Osake-Pankki, ledningsuppgifter inom internationell projektfinansiering, 1986–1997; Industrialiseringsfonden, företagsanalytiker, 1984–1986; VTT, forskare 1983–1984.

Förtroendeuppdrag

Ahlstrom-Munksjö Oyj, Teknologiateollisuus ry och Börsstiftelsen, styrelsemedlem

Relevanta tidigare förtroendeuppdrag

European Marine Equipment Council (EMEC), ordförande 2008–2011

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2019: 41.739 aktier

Arjen Berends

Ekonomi- och finansdirektör sedan 2018. Född 1968, MBA. Anställd i företaget sedan 1988.

Central arbetserfarenhet

Wärtsilä Oyj Abp, direktör, ekonomi och finans, Marine Solutions, 2012–2018; Wärtsilä Oyj Abp, direktör, ekonomi och finans, Wärtsilä Industrial Operations, 2010–2012; Wärtsilä Oyj Abp, finansdirektör, Wärtsilä Industrial Operations, 2007–2010; finansdirektör, Propulsor Business samt finansdirektör, Wärtsilä Propulsion Netherlands B.V., 2002–2007; Wärtsilä Norway AS, Controller Marine / Manufacturing och finansdirektör, 1998–2002; olika ledningsuppgifter i Wärtsilä Netherlands B.V., 1988–1998

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2019: inga aktier

Alid Dettke

Personaldirektör sedan 24.10.2019. Född 1981, fil. kand. dubbelexamen. Anställd i företaget sedan 2017.

Central arbetserfarenhet

Wärtsilä Oyj Abp, direktör, Open Innovation, 2018–2019; Wärtsilä Oyj Abp, direktör, Digital Innovation, 2017–2018; Accenture Interactive, chef (Senior Manager), Digital, Accenture Singapore, 2012–2017; Accenture Interactive, chef (Manager), Digital, Accenture Singapore, 2010–2012; Accenture Interactive, konsult, Digital, Accenture Singapore, 2007–2010; Research International Asia, forskningschef (Senior Research Executive), 2005–2006; BASF, ledarskapstrainee, Regional e-Commerce Solutions, BASF South East Asia, 2004

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2019: inga aktier

Kari Hietanen

Direktör, samhällsrelationer och juridiska ärenden sedan 2012. Styrelsens sekreterare sedan 2002. Född 1963, jur.kand. Anställd i företaget sedan 1989.

Central arbetserfarenhet

Wärtsilä Oyj Abp, direktör, HR och juridiska ärenden 2002–2011; Wärtsilä Oyj Abp, Power-divisioner, chefsjurist 2000–2002; Wärtsilä Dieselgruppen, chefsjurist 1994–1999; Metra Oyj Abp och Wärtsilä Dieselgruppen, jurist 1989–1994

Förtroendeuppdrag

 

European Engine Power Plants Association, EUGINE, vice ordförande; Tysk-finska handelskammaren, styrelsemedlem; Den ekonomiska samarbetskommissionen mellan Finlands och Rysslands regeringar, II vice ordförande; Finsk-koreanska handelsföreningen, styrelsemedlem; East Office of Finnish Industries Ltd, styrelsemedlem; Finlands Näringsliv (EK), medlem i kommittén för handelspolitik, Centralhandelskammaren/ICC förvaltningsrådet, ICC Finland, medlem

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2019: 15.633 aktier

Roger Holm

Direktör, Wärtsilä Marine-affärsområdet sedan 2015. Född 1972, ekon. mag. Anställd i företaget sedan 1997.

Central arbetserfarenhet

Wärtsilä Oyj Abp, direktör, Engines, 2013–2015; Wärtsilä Oyj Abp, direktör, Seals & Bearings, 2011–2013; Wärtsilä Oyj Abp, direktör, Solutions Management, Services, 2010–2011; Wärtsilä Oyj Abp, direktör, Business Development, Services, 2008–2010; Wärtsilä Oyj Abp, IT-direktör, 2006–2008; Wärtsilä Oyj Abp, projektchef, globala ERP systemet, 2002–2006; Wärtsilä Oyj Abp, ekonomichef, 2001–2002; Wärtsilä Finland Oy & Wärtsilä NSD Finland Oy, olika ledningsuppgifter 1997–2001

Förtroendeuppdrag

Hanken Svenska handelshögskolan, styrelsemedlem

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2019: 11.796 aktier

Atte Palomäki

Direktör, kommunikation, varumärke och marknadsföring sedan 2018. Född 1965, pol.mag. Anställd i företaget sedan 2008.

Central arbetserfarenhet

Wärtsilä Oyj Abp, kommunikationsdirektör, 2008–2018; Nordea Bank AB (publ.), informationsdirektör, 2007–2008 samt informationsdirektör, Finland, 2005–2006; Kauppalehti, ekonomiredaktör, 2002–2005; MTV3, ekonomiredaktör, 2000–2002; MTV3, nyhetsproducent, 1995–2000; MTV3, nyhetsuppläsare, 1993–1995

Förtroendeuppdrag

Finland Promotion Board, styrelsemedlem

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2019: 14.493 aktier

Marco Wirén

Direktör, Wärtsilä Energy-affärsområdet sedan 2018. Född 1966, diplomekonom. Anställd i företaget sedan 2013.

Central arbetserfarenhet

Wärtsilä Oyj Abp, ekonomi- och finansdirektör, 2013–2018; SSAB, ekonomi- och finansdirektör, 2008–2013; SSAB, direktör för business control, 2007–2008; Eltel Networks, ekonomi- och finansdirektör och chef för affärsutveckling, 2002–2007; NCC, affärsutvecklingschef och ekonomichef, 1995–2001

Förtroendeuppdrag

Neste Oyj, styrelsemedlem

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2019: 20.184 aktier

 

Päivi Castrén var personaldirektör till 24.10.2019.

Marco Ryan var Chief Digital Officer till 17.7.2019.

Anteckningen

Skapa en anteckning?