Navigation
Open navigation

Verkställande direktören

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Bolagets styrelse utnämner bolagets verkställande direktör som samtidigt är koncernchef. Verkställande direktören leder koncernens löpande affärsverksamhet och förvaltning i enlighet med bolagsordningen, Finlands aktiebolagslag och styrelsens anvisningar. Han biträds av direktionen i ledningen av koncernen. Verkställande direktörens arbetsvillkor fastställs skriftligen i hans arbetsavtal. Bolagets verkställande direktör är Jaakko Eskola.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?