Navigation
Open navigation

Insiderförvaltning

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsilä hanterar insiderinformation enligt alla tillämpliga lagar och regelverk angående insiders och insiderhandel.

De viktigaste bestämmelserna finns i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”). Wärtsilä följer också Nasdaq Helsinki Ltd:s insiderriktlinjer och Wärtsiläs insiderpolicy.

Bolaget har insiderlistor för projekt som omfattar insiderinformation. Vederbörande personer får ett skriftligt meddelande om att de ingår i den inre kretsen och anvisningar om skyldigheter för personer med insynsställning.

Medlemmarna i Wärtsiläs styrelse och direktion samt vissa andra Wärtsiläanställda får inte handla med Wärtsiläs finansiella instrument under 30 dagar före offentliggörandet av en bokslutskommuniké eller delårsrapport.

Wärtsilä publicerar information om transaktioner som genomförts av personer i ledande ställning och deras närstående i enlighet med bestämmelserna i MAR. Personer i ledande ställning hänvisar endast till Wärtsiläs styrelse och direktion. Dessa meddelanden finns på Wärtsiläs webbplats.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?