Navigation
Open navigation

Styrelsen

Mikael Lilius

Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Styrelseordförande för Wärtsilä Oyj Abp. Född 1949, ekon. mag. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2010, styrelseordförande sedan 2011.

Central arbetserfarenhet

Fortum Abp, verkställande direktör, 2000–2009; Gambro AB, verkställande direktör, 1998–2000; Incentive AB, verkställande direktör, 1991–1998; KF Industri AB (Nordico), verkställande direktör, 1989–1991; Huhtamäki Ab, direktör för förpackningsdivisionen, 1986–1989

Andra förtroendeuppdrag

Ahlström Capital Oy och Metso Abp, styrelseordförande; Evli Bank Abp, styrelsemedlem

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2019: 65.392 aktier

Tom Johnstone CBE

Oberoende i förhållande till bolaget och beroende av bolagets större aktieägare. Född 1955, filosofie magister, hedersdoktor i företagsledning och hedersdoktor i naturvetenskap. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2015, vice styrelseordförande sedan 2017.

Central arbetserfarenhet

Ett flertal ledande befattningar inom SKF-koncernen, senast som koncernchef för AB SKF 2003–2014

Andra förtroendeuppdrag

British Swedish Chamber of Commerce, Combient AB och Husqvarna AB, styrelseordförande; Investor AB, Northvolt AB och Volvo Cars, styrelsemedlem

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2019: 11.693 aktier

Maarit Aarni-Sirviö

Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Född 1953, dipl. ing., eMBA. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2007.

Central arbetserfarenhet

Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry, generalsekreterare, 2012–2019; Boardview Oy, verkställande direktör, 2012–2019; Myntverket i Finland, verkställande direktör, 2008–2010; Borealis Group, flertal olika direktörsbefattningar 1994–2008, senast som direktör för BU Phenol 2001–2008 och direktör för BU Olefins 1997–2001; Neste Abp 1977–1994

Andra förtroendeuppdrag

Finlands UN Women, styrelseordförande; Korona Invest, seniorrådgivare

Relevanta tidigare förtroendeuppdrag

Styrelsemedlem: Directors' Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry, 2011–2019; ecoDa (The European Confederation of Directors Associations), 2012–2019; Berendsen plc, 2014–2017; Rautaruukki Abp, 2005–2012; Ponsse Oyj, 2007–2010; Vattenfall AB, 2004–2007

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2019: 34.503 aktier

Kaj-Gustaf Bergh

Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Född 1955, diplomekonom, juris kandidat. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2008.

Central arbetserfarenhet

Föreningen Konstsamfundet r.f., verkställande direktör, 2006–2018, Skandinaviska Enskilda Banken, medlem av ledningsgruppen, 2000–2001; SEB Asset Management, direktör, 1998–2001; Ane Gyllenberg Ab, verkställande direktör, 1986–1998; Oy Bensow Ab, direktör, vice verkställande direktör, 1985–1986; Ane Gyllenberg Ab, administrativ chef, 1984–1985; Ky von Konow & Co, administrativ chef, 1982–1983

Andra förtroendeuppdrag

Julius Tallberg Oy Ab och Novia yrkeshögskola, styrelseordförande; Veritas Pensionsförsäkring och JM AB, styrelseledamot

 

Relevanta tidigare förtroendeuppdrag

Styrelseordförande: Mercator Invest Ab 2014–2018; KSF Media Holding Ab 2007–2018; Sponda Oyj 2013–2017; Stockmann Oyj Abp 2014–2016; Fiskars Oyj Abp 2006–2014; Ålandsbanken Abp 2011–2013; Aktia Abp 2005–2009.

Styrelsemedlem: Fiskars Oyj Abp 2014–2015; Stockmann Oyj Abp 2007–2013

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2019: 33.769 aktier

Karin Falk

Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Född 1965, civilekonom. Direktör för enheten Volvo Trucks Services & Customer Quality. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2017.

Central arbetserfarenhet

Volvo Group, direktör, företagsstrategi & varumärkesportfölj, 2012–2016; Volvo koncernen, direktör, Non-Automotive Purchasing, 2008–2012; Volvo Car Corporation, direktör, Volvo Car Customer Service, 2006–2008; Volvo Car Corporation, direktör, Volvo Car Special Vehicles, 2001–2006; Volvo Cars och Volvokoncernen, olika befattningar, 1988–2001

Andra förtroendeuppdrag

 

Volvo Group Venture Capital, styrelsemedlem

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2019: 5.073 aktier

Johan Forssell

Oberoende i förhållande till bolaget och beroende av bolagets större aktieägare. Born 1971, civilekonom. Verkställande direktör och koncernchef för Investor AB. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2017.

Central arbetserfarenhet

Investor AB, ansvarig för kärninvesteringar och medlem i ledningsgruppen, 2006–2015; Investor AB, projektansvarig, 2014; Aleris AB, analyschef, 2003–2006; Investor AB, ansvarig för verkstads- och hälsosektorn, 2001–2003; Investor AB, verkstadssektorn, ansvarig och analytiker, 1995–1999

Andra förtroendeuppdrag

Atlas Copco, Epiroc AB, EQT AB och Patricia Industries, styrelsemedlem

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2019: 5.073 aktier

Risto Murto

Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Född 1963, ekonomie doktor. Verkställande direktör för Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Varma. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2014.

Central arbetserfarenhet

Varma, vice verkställande direktör, placeringar, 2010–2013; Varma, direktör, Placeringar 2006–2010; Opstock Oy, verkställande direktör, 2000–2005; Opstock Oy, chef för aktier och analys, 1997–2000; Erik Selin AB, chef för analys, 1993-1997

Andra förtroendeuppdrag

Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf, Finans Finland (FA) och Sampo Oyj, styrelsemedlem

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2019: 11.013 aktier

Markus Rauramo

Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Född 1968, magister i samhällsvetenskap. Ekonomidirektör och medlem i ledningsgruppen för Fortum. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2011.

Central arbetserfarenhet

Fortum Abp, direktör för City Solutions-divisionen, 2016–2017; Fortum Abp, direktör för divisionen för värme, elektricitet och lösningar, 2014–2016; Fortum Abp, ekonomidirektör, 2012–2014; Stora Enso Oyj, finansieringsdirektör och medlem i ledningsgruppen, 2008–2012; Stora Enso International, SVP Group Treasurer, 2004–2008; Stora Enso Oyj, strategi- och investeringsdirektör, 2001–2004; Stora Enso Financial Services, finansieringsdirektör, 1999–2001; Enso Oyj, flera arbetsuppgifter inom finansiering, 1993–1999

Andra förtroendeuppdrag

Teollisuuden Voima Oyj, styrelsemedlem; Uniper SE, vice ordförande för förvaltningsrådet

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2019: 18.675 aktier

Anteckningen

Skapa en anteckning?