Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Aktier och aktieägare

Under januari-mars 2019 var handelsvolymen på Nasdaq Helsinki 68.844.111 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 958 miljoner euro. Wärtsiläs aktier handlas också på alternativa börser, såsom Turquoise, BATS CXE, och BATS BXE. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa börser var 57.774.176 aktier.

Aktierna på Nasdaq Helsinki
31.3.2019 Antal aktier och
röster
Aktieomsättning
1-3/2019
WRT1V 591 723 390 68 844 111
1.1. - 31.3.2019 Högsta Lägsta Medelkurs1 Slutkurs
Aktiekurs 15,25 13,41 14,30 14,39
¹Enligt handelsvolym vägd medelkurs
31.3.2019 31.3.2018
Marknadsvärde, MEUR 8 512 10 621
Utländska aktieägare, % 53,0 55,1

Flaggningsanmälningar

Under rapportperioden januari–mars 2019 har Wärtsilä blivit informerad om följande ändringar av ägarandelar:

Black Rock, Inc. landade under upplysningsgränsen 5% ifråga om aktier och röster den 22.2.2019. Efter transaktionen ägde Black Rock, Inc. 4,94% av Wärtsiläs aktier och röster, medan dess totala innehav i Wärtsilä Oyj Abp motsvarade 5,35%.

Black Rock, Inc. landade över upplysningsgränsen 5% ifråga om aktier och röster den 26.2.2019. Efter transaktionen ägde Black Rock, Inc. 5,07% av Wärtsiläs aktier och röster, medan dess totala innehav i Wärtsilä Oyj Abp motsvarade 5,42%.

Black Rock, Inc. landade under upplysningsgränsen 5% ifråga om aktier och röster den 22.3.2019. Efter transaktionen ägde Black Rock, Inc. 4,82% av Wärtsiläs aktier och röster, medan dess totala innehav i Wärtsilä Oyj Abp motsvarade 5,38%.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?