Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Tillväxt i omsättningen, god lönsamhetsutveckling

Centralt under rapportperioden januari–mars 2019

  • Orderingången minskade med 6% till 1.416 miljoner euro (1.507)
  • Orderstocken ökade med 15% och uppgick till 6.330 miljoner euro (5.490) i slutet av perioden
  • Omsättningen ökade med 8% till 1.151 miljoner euro (1.066)
  • Orderingång i förhållande till omsättning var 1,23 (1,41)
  • Det jämförbara rörelseresultatet steg till 102 miljoner euro (88), dvs. 8,9% av omsättningen (8,3)
  • Resultatet per aktie var stabilt och uppgick till 0,10 euro (0,10)
  • Kassaflödet från rörelseverksamheten ökade till 35 miljoner euro (-42)

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?