Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Bruttoinvesteringar

Investeringarna i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 23 miljoner euro (17) under rapportperioden januari-mars 2019. Wärtsilä hade inga investeringar i förvärv och samföretag under rapportperioden. Under jämförelseperioden uppgick dessa investeringar till 20 miljoner euro. Avskrivningarna och nedskrivningarna uppgick till 41 miljoner euro (30).

År 2019 väntas investeringarna relaterade till immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning vara mindre än avskrivningarna och nedskrivningarna.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?