Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Hållbar utveckling

Tack vare olika teknologier och specialiserade tjänster är Wärtsilä väl positionerat för att minska avgasutsläppen och användningen av naturresurser och för att stödja sina kunder i förberedelserna för ny reglering. Wärtsiläs FoU-satsningar fortsätter att fokusera på utveckling av avancerad miljöteknik och -lösningar. Företaget har åtagit sig att stödja FN:s Global Compact och dess principer när det gäller mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption. Wärtsilä har också åtagit sig att stödja FN:s hållbarhetsmål som behandlar frågor som Wärtsilä bidrar till på ett positivt sätt. Sådana mål är bland annat de som rör ren energi, ett koldioxidsnålt marint ekosystem och ansvarsfull affärsverksamhet.

Under det första kvartalet noterades Wärtsiläs energibesparande propellerhylsa EnergoProFin i Vancouver Fraser Port Authority’s EcoAction Program 2019 som beviljar lägre hamnavgifter för fartyg som besöker hamnen i Vancouver och som uppfyller bästa miljöpraxis för minskade utsläpp, undervattensbuller och andra miljökonsekvenser.

I februari undertecknade Wärtsilä och Aalto-universitetet i Finland ett partnerskapsavtal som syftar till att stärka och bredda det nuvarande samarbetet. Utmaningarna i samband med klimatförändringarna, bristen på naturresurser och digitaliseringen kräver kreativa lösningar baserade på ny forskning, kompetens och idéer. Wärtsilä och Aalto-universitetet vill ta sig an dessa utmaningar tillsammans genom att intensifiera samarbetet.

Wärtsilä prioriterar personalens hälsa och säkerhet. Wärtsiläs femte globala säkerhetsdag arrangerades i mars. Syftet var att öka medvetenheten om Wärtsiläs livräddande regler, som infördes för att säkerställa säkerhetspraxis och konsekvent agerande för att förebygga incidenter som kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall.

Wärtsiläs aktie ingår i flera hållbarhetsindex. Under första kvartalet valdes Wärtsilä på nytt in i Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe samt i investeringsregistren Ethibel PIONEER och Ethibel EXCELLENCE.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?