Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Operativ miljö, orderingång och orderstock

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under första kvartalet 2019 var mindre än för motsvarande period året innan. Samtidigt som ordermixen för fartyg fortsatte att stödja efterfrågeutvecklingen på marinmarknaden belastade uppskjutna investeringsbeslut verksamheten på energimarknaden.

Wärtsiläs orderingång för rapportperioden januari-mars 2019 uppgick till 1.416 miljoner euro (1.507), en minskning med 6% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingång i förhållande till omsättning var 1,23 (1,41). Wärtsilä Marine svarade för 65% av orderingången och Wärtsilä Energy för 35%. Den servicerelaterade orderingången minskade med 2% till 653 miljoner euro (665).

Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden ökade med 15% till 6.330 miljoner euro (5.490). Wärtsilä Marine svarade för 61% av orderstocken och Wärtsilä Energy för 39%.

Orderingång och orderstock per rapporteringssegment
MEUR 1-3/2019 Justerat
1-3/2018
Förändring Justerat
2018
Orderingång 1 416 1 507 -6% 6 307
Marine 922 877 5% 3 945
Energy 494 630 -22% 2 362
Orderstock i slutet av perioden 6 330 5 490 15% 6 166
Marine 3 861 2 818 37% 3 651
Energy 2 469 2 672 -8% 2 515

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?